Konu:Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam’ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:09/05/2012


SAKARYA MİLLETVEKİLİ AYŞENUR İSLAM’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) -  Teşekkür ederim Sayın  Başkan.

Öncelikle Sayın Hatibe şunu hatırlatmak istiyorum: Sanıyorum kendisi çok fazla tiyatroya gitmediği için tiyatroyla sinemayı karıştırdı. Bizim bugün konuştuğumuz araştırma önergesi sinemayla ilgili değildi, tiyatroyla ilgiliydi.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) -   Genel kavram olarak söyledi.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) -  O yüzden yanlış konuda konuştunuz; bu bir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) -  Sanat konusunda Hükûmetin ne yaptığını söylemeye çalışıyor.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - İkincisi, kendisi gene bütçeyle ilgili birtakım örnekler verdi.

Kaçmayın Sayın Hatip, daha size kitap hediye edeceğim çünkü gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları bilmiyorsunuz, bu kitabı okumanız lazım, size bunu hediye edeceğim.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Cevap verin hakaret etmeyin! Yapacağınız tek şey bu zaten.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - İkinci konu: Bütçeyle ilgili Sayın Hatibin gene bir yorumu oldu. Size söyleyeyim ayrılan  bütçeyi: Genel bütçemiz 350 milyar 948 milyon TL'dir, oysaki tiyatrolara ayrılan bütçe sadece 147 milyon 714 bin TL'dir yani toplam bütçenin sadece on binde 4'ü, on binde 4'ü. Bu mu batıyor size? Bu mu çok geliyor size? Yazıklar olsun diyorum.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) -  Hakaret etmekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Üçüncü konu: Gelişmiş ülkelerden bahsettiniz, dediğim gibi bunun için, sanıyorum biraz kitap okumanız gerekiyor ya da saydığım ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunun ayrımında değilsiniz maalesef.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - O yüzden burada oturuyorsunuz devamlı!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bir de dediniz ki "Devletle sanatçı arasındaki bağ kopmuş durumda." Hayır, kopmuş durumda değil Sayın Hatip ama siz koparmaya çalışıyorsunuz. Biz, buna asla ve asla izin vermeyeceğiz.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bu mu sanatçı üslubu?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bir de sanatçıların iki işte çalışmasından, randımanlarının düşük olmasından bahsettiniz. Ne kadar güzel bir konuya temas ettiniz. E, sizin aranızda da iki işte çalışanlar var, üstelik milletvekili olduğu hâlde televizyonlarda yorum yapanlar var. Onun için lütfen önce dönün kendi çöplüğünüzü temizleyin. (CHP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Nazlıaka.