Konu:BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:118
Tarih:12/06/2012


BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bu eczanelerle ilgili "devlet sözü" dediniz. Herhâlde önce kim, ne zaman söz vermiş, hangi belgede yer alıyor, onun bir ortaya konulması lazım. Çalışma Bakanımız daha çok muhatap oluyor eczanelerle. Dolayısıyla "devlet sözü"nün anlamı bana göre devletin attığı imzadır. İmza var mıdır, yok mudur, ona bakmak lazım, yoksa şahsi ifadeler her zaman söz konusu olabilir ama Çalışma Bakanımızla görüşülmesi gereken bir konudur.

Türk Hava Yollarıyla ilgili soruya ben cevap verdim, belki o anda kaçırmış olabilirsiniz. Türk Hava Yollarındaki yüzlerce seferin iptali sebebiyle binlerce, hatta on binlerce vatandaşımız da mağdur oldu, onların çok ciddi zararları oldu, Türkiye'nin kayıpları oldu. Bu kayıpların da nasıl telafi edileceği ve kimler tarafından telafi edileceğinin de ayrıca konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hele hele yasalara aykırı olarak ve böylesine kritik bir kurumda, ekonomimizin tümünü etkileyebilecek bir kurumda olabilecek gelişmelere de müsamaha göstermemiz ve bunu hoş karşılamamız da kesinlikle mümkün değildir ama dediğim gibi, nihai kararı Türk Hava Yolları verecektir. Dolayısıyla sadece çalışan kesimi değil ama onların çalışmasını aksatması sonucunda etkilenen on binlerce vatandaşımızı ve onların uğradığı kaybı, Türkiye'nin uğradığı kaybı da ayrıca hesap etmek gerekir.

Teşekkür ederim.