Konu:BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:118
Tarih:12/06/2012


BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle bu holding yapılanmalarıyla ilgili, gerçekten, bir dönem vatandaşlarımızın çok ciddi mağduriyetlerinin yaşandığı bir dönem oldu. Bununla ilgili SPK bazı düzenlemeler yaptı ve şu anda bu konuda daha yakından bir denetleme devam ediyor. İleride tekrarını önlemeyle ilgili daha sıkı bir yasal düzenleme üzerinde şu anda yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nda çalışılıyor.

Bu öğrencilerle ilgili, bazı yargı kararlarıyla ilgili sorular vardı. Tabii, ben tek tek hem bu yargı kararlarını hem de davaların konularını bilmiyorum, hangi maddeden, neden böyle bir cezayla karşılaştılar bilmiyorum dolayısıyla bu konuya belki ilgili bakanlarımızın cevap vermesinin daha uygun olacağını düşünüyorum.

Meclisin bu saatlerde çalışmasıyla ilgili, biliyorsunuz "bu yasanın bitimine kadar" diye bir karar var ve o karar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor. Yine, bu Meclisin aldığı bir karar bu çalışma saatleri dolayısıyla o çerçevede hep beraber devam ediyoruz.

Devlet katkısına gelince, biliyorsunuz, bu devlet katkısında eski uygulama ortadan kaldırılıp yeni uygulama başlıyor dolayısıyla bunun net etkisinin tam olarak tahmini şu anda zor olsa da gelecek senenin bütçesi hazırlanırken bununla ilgili daha detaylı bir tahmin çalışması yapılacak.

Türk Hava Yolları çalışanlarına gelince, biliyorsunuz, Türk Hava Yolları, artık, Türkiye'nin bugünkü ekonomisini dikkate aldığınızda gerçekten pek çok sektörü etkileyen ve tüm ekonominin olumsuz etkilenmesini beraberinde getirecek kadar önemli bir kuruluşumuz. Dolayısıyla, başka ülkelerde olduğu gibi, böyle kritik sektörlerde o sektörle ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıkların baştan önlenmesi önemli.

Burada, doğrudur, bazı çalışanlarla ilgili Türk Hava Yollarının kararı olmuştur ama o işi yavaşlatma ve yüzlerce seferin iptali sonucunda belki binlerce, belki on binlerce vatandaşımızın da çok farklı şekilde mağduriyetleri söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bu konudaki nihai kararı da Türk Hava Yolları yönetimi verecektir.

İlaçla ilgili, evet, bu yıl, global bütçenin, 2009 yılında yaptığımız anlaşmanın son uygulama yılı. Gelecek yılla ilgili, uygulamayla alakalı, sektörle bir görüşme trafiği başlatılacaktır ama henüz başlamamıştır.

Eczanelerle ilgili, biliyorsunuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, zaten, sanırım 2015 ortasına kadar geçerli bir düzenleme yaptı. Eczacılarımızın da mutabakatıyla 2015 sonuna kadar çalışma esasları bütün detaylarıyla tespit edilmiş. Bu konuda, dolayısıyla, bununla ilgili yeni bir konu, yeni bir düzenleme artık söz konusu değil.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

MUSA ÇAM (İzmir) - Poliçeniz var mı Sayın Bakan? O soruma cevap verin.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bunu ben size ayrıca özel cevap vereyim.

BAŞKAN - Yazılı cevap verecekmiş ona.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Yazılı değil, özel cevap vereyim.

BAŞKAN - Pardon, özel cevap verecekmiş, sizin şahsınıza özel.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bizde de yapın Sayın Bakanım. "Yazılı" deseydiniz bir şey?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özel cevap olmaz, bunu öğrenmek istiyoruz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bunu aleni olarak açıklama mecburiyeti olduğunu hiç zannetmiyorum. Kişisel bilgi kapsamındadır dolayısıyla isteyene özel bilgi verebilirim.