Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENǒİN, KONUŞMASI SIRASINDA KONUDAN AYRILMAMAYA DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN KONUYA GELMEMESİ NEDENİYLE İÇ TÜZÜK’ÜN 66’NCI MADDESİ GEREĞİNCE KONUŞMAKTAN MEN EDİLMESİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:10/11/2011


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENǒİN, KONUŞMASI SIRASINDA KONUDAN AYRILMAMAYA DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN KONUYA GELMEMESİ NEDENİYLE İÇ TÜZÜK’ÜN 66’NCI MADDESİ GEREĞİNCE KONUŞMAKTAN MEN EDİLMESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim sözümü kesemezsiniz!

BAŞKAN - Kabul edenler? Kabul etmeyenler...

İç Tüzük'ün 66'ncı maddesinden men ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, hayır; hangi maddeye göre men ediyorsunuz?

BAŞKAN - İç Tüzük'ün 66'ncı maddesine göre.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne var orada?

BAŞKAN - Ben iki defa okudum efendim size. Dinlemediniz, dinleyeceksiniz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim yaptığım konuşmalarda?

BAŞKAN - Lütfen? Lütfen oturun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Acaba hangisi o maddeye giriyor?

BAŞKAN - Konuya gelmek zorundasınız Sayın Genç. Ben sizi 2 defa davet ettim. Lütfen kürsüyü terk edin.

KAMER GENÇ (Devamla) -  Burada ben kürsüyü terk etmiyorum.

BAŞKAN - Lütfen kürsüyü terk edin Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne düzende çalışması gerektiğini?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayın Başbakanımızın adını anarken terbiyeli olacaksın!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen kürsüyü terk edin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz ne hakla bana karşı koyuyorsunuz. Benim burada konuşmamı?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

Sayın idare amirleri, lütfen göreve davet ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz orada âdeta AKP'nin elemanısınız, buna göre hareket ediyorsunuz!

BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Konuşma süremi tamamlamadım, süremi tamamlayayım.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen kürsüyü terk edin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, orası sizin kişisel kürsünüz değil.

BAŞKAN - Sizin de orası hiç değil. İstediğiniz gibi konuşamazsınız.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin hangi konularda?

(İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu hatip kürsüsündeki Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in yanına geldi)