Konu:İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Hakkındaki Gensoru Önergesinin Gündeme Alınıp Alınmayacağı Hususundaki Görüşmelerin, Genel Kurulun 15/11/2011 Salı Günkü Birleşiminde Yapılmasına Ve Bu Görüşmelerin Tamamlanmasından Sonra Çalışmaların Sona Erdirilmesine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:10/11/2011


İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN HAKKINDAKİ GENSORU ÖNERGESİNİN GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN, GENEL KURULUN 15/11/2011 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA VE BU GÖRÜŞMELERİN TAMAMLANMASINDAN SONRA ÇALIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi Sayın Başkan, bakın, o sizin oturduğunuz kürsüde ben yedi sene oturdum, yedi sene. Nerede, ne zaman konuşma yapılacağını biliyorum.

BAŞKAN - Sayın Genç, yalnız, fazla oturmuşsunuz, öğrenememişsiniz. Kusura kalmayın yani, isterseniz bir yedi sene daha oturun!

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi değerli milletvekilleri, evvela, tabii, bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ondan önce büyük deprem meydana geldi. Kurban Bayramı geldi; Kurban Bayramı'nı herkesin kutluyorum. Kurban Bayramı'nın memleketimize, milletimize sağlıklar getirmesini diliyorum.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, altı aydır? Seçim yapılmış; altı ay. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yaptı bu altı ay zarfında bir söyler misiniz? Yani bir kendinize bir düzen? Yahu bu altı aydır; bu Meclis seçilmiş, 550 milletvekili var. Bu 550 milletvekili, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu memlekette bu kadar yolsuzluk varken, bu kadar işsizlik varken, bu kadar talan varken, biz bu Meclis olarak ne yaptık?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Meclisi boykot ettiniz, Meclisi!

KAMER GENÇ (Devamla) - Maalesef, maalesef bir tek iş yapmadık ve Hükûmetin de, tabii AKP'nin de tabii işine geliyor. Ee kimse burada bir iş yapmasın. Tabii burada Bülent Arınç -TRT ona bağlı- Meclisin de sesini kısıyor. Artık, milletvekilleri yerinde ne söylese de maalesef televizyonda yer almıyor. Hükûmet, artık memleketin üzerine kara bir bulut, kara bir tablo estirdi. Bu kara tabloda? Gittiğimizde millet diyor ki: "Kardeşim, aç..." her gittiğimizde insanlar? Günde insanlar o kadar çok telefon ediyor, diyor ki: "Açım, ekmeğim yok." Öğrenciler yurt bulamıyor. Öte taraftan, birtakım, getirmişsiniz, bir şey koyuyorsunuz, kontenjan, kendi adamlarınıza, üniversite öğrencileri yurt bulamıyor ama sizinkiler, listeler hâlinde, kendi yandaşlarınıza yurt buluyorsunuz.

Bakın, Meclis açılmış, 8 tane milletvekili daha gelip burada yemin etmemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanının görevi ne? "Milletvekili göreve başlarken yemin içer." diyor Başkanın görevi ne? Diyecek ki: "Arkadaş, bu milletvekilleri niye gelmiyor?" Hemen Adalet Bakanlığına yazacak "Getir şu milletvekillerini, getir, ben yemin ettireceğim." diyecek. Bu arkadaşlarımızın yasama faaliyetine engel konuluyor.

Türkiye'de maalesef Abdullah Gül buradan Çukurca'ya gidiyor?

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - ?koruması da Genelkurmay Başkanı.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu Genelkurmay Başkanı?

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisiyle ilgili konuşur musunuz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Tabii? Sayın Başkan, Danışma Kurulu, Meclisin çalışmasını düzenleyecek. Ben onu söylüyorum.

BAŞKAN - Sayın Cumhurbaşkanının Danışma Kurulu önerisiyle ne ilgisi var Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Abdullah Gül'ün koruması da Genelkurmay Başkanı. Milletin yüzüne, cesaret edip de çıkamıyor, milletin içine çıkmıyor. Şimdi, oradakiler de diyor ki?

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) -?"Yahu, ey vatandaşlar, korumasız?" diyor.

BAŞKAN - Sayın Genç? İç Tüzük'ün 66'ncı maddesi gereğince uyarıyorum...

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, şimdi Sayın Başkan?

BAŞKAN - ?konuşmaya davet ediyorum, konuyla ilgili konuşmaya davet ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben Meclis çalışmasıyla ilgili konuşuyorum, sen niye rahatsız oluyorsun? Meclisin çalışmasıyla ilgili?

BAŞKAN - Hitabınızı düzeltir misiniz lütfen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Meclisin neler konuşması gerektiğini? Danışma Kurulu nedir?

BAŞKAN - Uyarıyorum sizi, İç Tüzük'ün 66'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince.

KAMER GENÇ (Devamla) - Danışma Kurulu, Meclisin çalışmasını düzenleyen bir kuruldur arkadaşlar. Yani, sen daha dünkü Meclis Başkan Vekili değilsin ki.

BAŞKAN - Sayın Genç, birinci uyarıyı yaptım. İkinci uyarıyı da yapacağım.

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Meclisin?

BAŞKAN - Buyurun, devam edin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bakın?

BAŞKAN - İsterseniz devam etmeyin

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Uyarıyı yerinde yaparsanız olur.

BAŞKAN - Konuya gelin isterseniz.

Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Uyarıyı yerinde yapmazsanız olur mu? Ben diyorum ki: Meclisin şu, şu, şu konuları görüşmesi lazım. Ben onu söylüyorum. Niye sizi rahatsız ediyor? Yani, siz bu kadar rahatsız oluyorsanız o kürsüde oturmayın. Arkadaşlar, Türkiye'yi batağa götüren bir siyasi iktidar?

BAŞKAN - Sayın Genç, sizi uyardım ben. İsterseniz uymayın, devam edin.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?başında Abdullah Gül, gidiyor. Ondan sonra diyor ki vatandaşa oradaki insanlar: "Yahu, senin Genelkurmay Başkanının korumasını yaptığı insanlar halkın içine çıkmıyorsa, siz nasıl bize karşı çıkıyorsunuz?"

Arkadaşlar, 24 tane şehit veriyoruz Çukurca'da. O gün Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu neyle ilgileniyor? İsrail, 11 tane Hamas'lıyı bırakıyor, o gece tutuyor, bizim orada askerlerimiz şehit olurken, o şehit olma saatinde, herkes biliyor ama onlar o 11 tane Hamas'ı İsrail'den buraya özel uçakla götürüp getirmenin peşinde koşuyor.

Peki, bu devlet nasıl böyle yönetilir arkadaşlar? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Devletin hiçbir faaliyetleri denetlenmiyor. Bakın, KİT Komisyonuna gidiyoruz. Maalesef, Yüksek Denetleme Kurulu karşımıza, onlarca, yüzlerce suistimal iddiaları var, bunları raporlarında belirtmiyorlar.

Bakın, geçen dönem kaç defa soru önergesini verdim. İstanbul Belediyesi, İstanbul Belediye Başkanı birçok ihalelerini Tayyip Erdoğan'ın oğlunun, bacanağının babası olan Zekeriya Karaman'a veriyor.

BAŞKAN - Sayın Genç? Sayın Genç ikinci defa uyarıyorum sizi.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bu ihaleler?

BAŞKAN - İkinci defa davet veriyorum Sayın Genç, konuyla ilgili konuşmanıza.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, burada defalarca soru soruyoruz, sorularımıza cevap verilmiyor.

Deniz Feneri davasında ne oluyor? Deniz Feneri'nde tutuklu olan Zekeriya Karaman'ın oğlu ile Tayyip Erdoğan'ın oğlu bacanak. Şimdi, Tayyip Erdoğan diyor ki: "Yargı benim emrimde olacak da benim oğlumun bacanağının babası gidip hapishanede yatacak."  Böyle bir şey olur mu?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)