Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINǒIN ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUNA İLİŞKİN YAYINLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’YLE İLGİLİ YAPTIĞI KONUŞMAYA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:10/11/2011


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINǒIN ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUNA İLİŞKİN YAYINLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’YLE İLGİLİ YAPTIĞI KONUŞMAYA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

10 Kasım münasebetiyle siyasi parti gruplarının Atatürk hakkında çok güzel değerlendirmeleri oldu. Bu çerçevede Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın da cumhuriyete ve Atatürk'e yönelik çok güzel değerlendirmeleri oldu, kendilerine teşekkür ederim ancak Sayın Arınç konuşmasının bitiminde son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'yle ilgili bilgi verirken bir konu sanıyorum eksik kaldı. Anayasa'nın 134'üncü maddesi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Atatürk ilke ve inkılaplarını araştırmak, tanıtmak, yaymak konusunda görev vermişken yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname Atatürk Araştırma Enstitüsüne Atatürk inkılaplarını tanıtmak ve yaymak konusunda bir görev vermemiştir, Kanun Hükmünde Kararname'nin o kısmı Anayasa'yla uyumlu değildir. Anayasa'nın vermiş olduğu görev Kanun Hükmünde Kararname'de yer almamaktadır.

Bunu Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.

Teşekkür ederim.