Konu:POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
Yasama Yılı:3
Birleşim:99
Tarih:02/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 452 sıra sayılı Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı'nın 3'üncü maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu kanun, posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi adı altında bize takdim edildi ama biz biliyoruz ki, bu serbestleştirme adı özelleştirmenin ilk aşamasıdır, tekel ve imtiyaz niteliği taşıyan posta hizmetlerinin özelleştirilmesinin ilk adımıdır.

Değerli arkadaşlar, iktidar partisi, kendisini programında liberal, muhafazakâr bir parti olarak tanımlamaktadır, ekonomik anlamda kendisini liberal olarak sunmaktadır. Bu, dünyada yükselen bir trenddir neoliberal ekonomi anlayışı ancak liberallik, şeffaflığı, saydamlığı eğer beraberinde getirmezse bunun adı vahşi kapitalizm, bunu iktidar baskısıyla karanlıkta yaparsanız da anarko vahşi kapitalizm yani kural tanımayan vahşi kapitalizm hâline gelir. Kural tanımayan vahşi kapitalizm içerisinde, kamu imtiyazlarını bu şekilde uluslararası sermayenin emrine açtığınızda da ne yazık ki emek yani insan değeri sadece bir üretim faktörü hâline gelir. Yurttaşlar müşteri kabul edilir, vatansa koskoca bir pazara dönüşür.

Şimdi, siz, kendinizi iktidar partisi olarak liberal tanımlıyorsunuz, eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim, birçok alanda özelleştirmelere başlıyorsunuz ama sizin iktisat politikalarınızda bir tutarlılığınız yok çünkü aynı zamanda bir konut politikanız var. Konut politikanızda, Toplu Konut İdaresi aslında liberal ekonomi içerisinde tamamen rekabetçi olması gereken bir yerdeyken, bütün konutlarınızı TOKİ yapıyor. Peki, neden böyle oluyor? Çünkü siz, TOKİ üzerinden, sizlere siyasal destek sağlayan firmalara kaynak aktarma derdine düşmüşsünüz. Eğer siz liberal bir ekonomik anlayışa inanıyorsanız ve eğitim hizmetlerini, sağlık hizmetlerini özelleştiriyorsanız bu TOKİ'nin mantığını da bize anlatmak durumundasınız değerli arkadaşlar.

Değerli arkadaşlar, siz bu liberal mantık içerisinde içine düştüğünüz finans sıkıntısından çıkmak için çılgın projelerle ortaya çıktınız. Kusura bakmayın ama bu projelerin fizibiliteleri bile ortada yok, bizim kendi yaptığımız fizibilitelere baktığınızda, bunların çılgın proje değil, saçma projeler olduğu ortaya çıkıyor. Bunun birincisi 3'üncü köprü, 3'üncü havalimanı ama en saçma projeniz kanal projesi. "3'üncü bir boğaz yapacağız." diyorsunuz, hafriyatıyla alakalı bile mimarlar odasının,, mühendisler odasının yaptığı çalışmalara baktığınızda, korkunç bir rakam çıkıyor değerli arkadaşlar. Bütün yeni nesilleri borçlandırabilecek, saçma sapan bir projeye bu kadar kaynak aktarmak gerçekten ilginç bir şey ama iktidar partisine ben baktığımda şunu görüyorum: Mevcut teknolojide herkes biyoteknolojiyle, nanoteknolojiyle ilgilenirken araba yapacak gericilikte bir teknoloji, bilim anlayışı, kalkınma anlayışı beraberinde bunu getirir.

Bu arada, Sayın Bakan yok ama bu 3'üncü havalimanı projesinin ihalesi yarın yapılıyor. Şimdi, dört sene içinde bu 3'üncü havalimanı yapılacak ve bir Atatürk Havalimanı var, bu Atatürk Havalimanında bir firma hangar yapmış, dört sene sonra kapatılacak, Türk Hava Yollarına 80 milyon dolara satıldığına yönelik bir bilgi geliyor. Şimdi, hosteslerin rujlarıyla, etekleriyle ilgilenecek kadar gerici bir Türk Hava Yolları yönetimi acaba bunu hangi kafayla yaptı, dört yıl sonra kapatılacak bir havalimanında hangarlara 80 milyon dolar nasıl verdi? Hem Sevgili Maliye Bakanının hem de Ulaştırma Bakanın bu konuyu araştırmasını rica ediyorum.

Şimdi, yarın dünyanın en büyük ihalelerinden biri yapılacak, 3'üncü havalimanı. Değerli arkadaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanını ve Atatürk Havalimanını daha önce özelleştirmediniz mi? Özelleştirdiniz. Peki, bunu yaptığınızda bu firmalara yirmi beş yıllık bir özelleştirme yaptırmıştınız. Şimdi bu firmalar dönüp de sizi tahkime götürürse, sizden tazminat isterse bunu nasıl ödeyeceksiniz? Eğer bu firmalara özellik sağlarsanız, rekabeti nasıl sağlayacaksınız?

Diğer bir husus: Şimdi 3 milyar dolarla başladınız 3'üncü havalimanı projesine, geldiniz 10 milyar dolara. 7 milyon ağaç kesilecek. Benim seçim bölgemde olduğu için ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri CHP Grup Sözcüsü olduğum için bütün bu ihaleleri başından sonuna, uygulama aşamasına kadar yakından izleyeceğiz değerli arkadaşlar.

10 milyar dolardan bahsediyoruz. 10 milyar doların bu kadar önemli olmasının bir diğer sebebi de devlet garantisi olması, hazine garantisi olması yani bu firmaların girdiği bir risk yok. Eğer öngörüler gerçekleşmezse Hazine Müsteşarlığı, halkın hazinesi, devletin hazinesi korkunç bir borç yükü altına girecek.

Biraz sonraki maddede ben bu 3'üncü havalimanıyla alakalı kaygılarımı tekrar anlatmaya çalışacağım.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)