Konu:SAMSUN MİLLETVEKİLİ AHMET YENİ'NİN, TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE KONUŞMASI ÜZERİNE AÇIKLAMASI
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


SAMSUN MİLLETVEKİLİ AHMET YENİ'NİN, TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE KONUŞMASI ÜZERİNE AÇIKLAMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yerimden, buradan bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, Sayın Genç bir konuşma yaptı. Sataşma nedeniyle Sayın Yeni de yerinden bir cevap verdi ama bir cümle kullandı.

AHMET YENİ (Samsun) - Beraber çalışıyoruz onlarla.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - "Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de mahcup bir şekilde duruyor" gibi bir şey söyledi.

AHMET YENİ (Samsun) - Komisyondakiler?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Kamer Genç'in konuşması nedeniyle herhangi bir mahcubiyetin içerisinde değiliz. Sayın Kamer Genç kürsünün hakkını vererek konuşmuştur.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.