Konu:Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


BİLECİK MİLLETVEKİLİ FAHRETTİN POYRAZ'IN İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, değerli milletvekilleri, bize zaman zaman birtakım bilgiler geliyor. Eskiden Halk Bankası Genel Müdürü olan bu arkadaş, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun Genel Müdür olduğu ATV ve Sabah gazetesine 375 milyon dolar kredi verdikten sonra -onun gibi daha çok şey var- gitti Ziraat Bankasına.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sen de alsaydın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben de sordum kendisine, dedim ki: "Ya, sen imamsın. Bak, bizim imama ihtiyacımız var. Çık bize imamlık görevini yap."

AHMET YENİ (Samsun) - İmamlara hakaret ediyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Hakaret mi?

AHMET YENİ (Samsun) - Evet, hakaret ediyorsun!

BAŞKAN - Lütfen? Lütfen sakin olalım.

KAMER GENÇ (Devamla) - "Acaba imamlar faizden daha mı iyi anlıyor yani sen imamlığı bıraktın da bankada faizcilik yapmaya başladın?" dedim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) - Sözünü geri al!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, ben soruyorum bu banka genel müdürüne. Bakın, arkadaşlar, bir kişiye 2 katrilyon 700 trilyon lira kredi verilmiş, 1 katrilyon kredi verilmiş, 1,5 katrilyon kredi verilmiş. Diyorum ki: "Bunları kime verdiniz?" Diyorlar ki: "Banka sırrı." Bu Komisyon Başkanı "Söyleyemezsin." diyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ciddiyetin bu kadar senin ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bana gelen mektupta diyor ki: "Bu banka genel müdürü kendi kayınbiraderine Antalya'nın şu ilçesinde şu ihaleyi vermiştir." Ben soruyorum, hemen diyor ki: "Soramazsın!"

AHMET YENİ (Samsun) - Yalan!

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - İspat edemedin, yalan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunların bir huyu var, biz suistimallerle ilgili bir konuyu dile getirdiğimiz zaman hemen saldırıyorlar.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Ama ispat edemedin, iftira atıyorsun.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz saldırsanız ne olacak, saldırmasanız ne olacak! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - İspat edemedin, yalancı durumuna düşüyorsun.

BAŞKAN - Lütfen, sakin olun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, ispatlamak için evvela araştırmak lazım. Araştırmayan?

AHMET YENİ (Samsun) - İspat edemedin!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ahmet, bunlara sen kol kanat geriyorsun. Bu Ahmet de hep onlara kol kanat geriyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ya, çıkalım araştıralım ama her şeye "banka sırrı" derseniz biz nasıl araştıracağız arkadaşlar?

Onun için, biz diyoruz ki: Bakın, bu yetim hakkını yedirmeyelim bu millete. Bakın, madenlerde yapılan yolsuzluklar var, banka kredilerinde yapılan yolsuzluklar var.

Arkadaşlar, TOKİ'de 36 katrilyon liralık ihale var, bir tanesini inceletmediler bize yahu. Böyle bir denetim olur mu?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman, Meclis olarak bu işe el koymamız lazım. Daha bunları dile getireceğiz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, CHP sıralarından alkışlar)

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Mahcup oluyorsun!

BAŞKAN - Sayın Genç teşekkür ederim.