Konu:AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22'nci maddede yapılan düzenlemeyi esas itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim.

22'nci madde, inşaat sektörünün ve genel olarak ekonominin sıkıntıda olduğu bir dönemde bazı konut teslimlerinin katma değer vergisini yükseltmek amacıyla getirilmiş olan bir düzenlemedir. Bu amaçla Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 22'nci maddede yer alan ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28'inci maddesinin değiştirilmesini öngören bu yazımda bir problem vardır. Problem üzerinde durmak istemiyorum, çünkü gördüğüm kadarıyla Hükûmet veya iktidar partisi grubu vermiş olduğu önergeyle o problemi düzeltiyor. Ancak var olan problem, maddenin yazımından kaynaklanan problem ortadan kalkacak olmakla birlikte, temel niyet değişmediği için, yani inşaat sektöründeki bir kısım konut teslimlerinin katma değer vergisini artırma niyeti olduğu için bunu doğru bulmadığımı tekrar ifade ediyorum.

Birincisi: Katma değer vergisi, bir tüketim vergisidir, bütün Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulanan, Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerde de uygulanan, modern vergi sistemine sahip ülkelerde genel tüketim vergisi olarak uygulanır ve üretimin teslime kadar, daha doğrusu perakende aşamaya kadar bütün aşamalarını kapsayacak şekilde uygulanır. Katma değer vergisiyle lüks tüketimi vergilemek gibi bir kavram yan yana gelmez. Yani "Ben, katma değer vergisinde oran farklılaştırarak lüks tüketime konu malları daha yüksek oranda vergileyeyim." derseniz, bu katma değer vergisinin mantığıyla yan yana gelecek olan bir kavram değildir.

Şimdi, Hükûmetin niyetinde çok pahalı konutları yüksek oranda vergilemek var. Evet, yani yaklaşım şuradan geliyor: Pahalı konutu satın alanlar neden daha yüksek oranda vergi ödemesin? Soruyu şöyle de sorabiliriz: Pahalı elbiseyi satın alanlar neden ucuz elbiseyi satın alanlarla aynı katma değer vergisini ödüyor? Yani 500 Türk lirasına da bugün gidip takım elbise alabilirsiniz, 5 bin liraya satılan takım elbise de var, 15 bin liraya satılan takım elbise de var. Siz şimdi Hükûmet olarak "Ya, 500 liralık takım elbisenin katma değer vergisini yüzde 1'e indirelim veya yüzde 8'de tutalım, 15 bin liralık takım elbisenin fiyatını da yüzde 18'e çıkaralım." diyor musunuz? Diyemezsiniz, katma değer vergisinin mantığında bu yoktur. Katma değer vergisi, bütün aşamaları kapsar, bütün aşamaları vergiler. Katma değer vergisinde Avrupa Birliği uygulaması, Avrupa Birliği direktifleri bir veya iki indirimli oran uygulanmasına izin verir, onun hangi hâllerde uygulanacağını ifade eder -bizim sistemimizde de bunlar vardır- bunun dışında başka bir şeyi söylemez.

Şimdi, bir düzenleme getiriliyor, katma değer vergisinin temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. 2002 yılına kadar katma değer vergisinde yüzde 18'den yüksek oranlar vardı lüks tüketimi vergilemek için. Örneğin otomobiller, çok pahalı, silindir hacmi çok yüksek otomobiller yüzde 40 oranında katma değer vergisine tabiydi. İşte kürk, havyar, -efendim, beyaz eşya lüks değil ama işte, anlayış öyleydi- televizyon vesaire bütün bunlarda katma değer vergisi oranı yüzde 25'ti. 2002 yılında o zamanki Hükûmet Özel Tüketim Vergisi Kanunu çıkardı, dedi ki: "Katma değer vergisinde bu oranlar olmaz, bu farkları alalım; yüzde 18'le 25, yüzde 18'le 40 arasındaki farkları Özel Tüketim Vergisi Kanunu içine alalım, katma değer vergisini sadeleştirelim."

Şimdi, o anlayışı, AB'ye uyum çerçevesindeki bu anlayışı bir kenara atıyoruz, bir garip madde koyuyoruz; inşaat sektörünü cezalandıracak olan bir madde. Şimdi iktidar partisinin yeni önergesi okundu, orada Bakanlar Kuruluna verilen yetki de ucu açık bir yetki. Bakanlar Kuruluna böyle bir yetki verilmez yani taşınmazın emlak vergi değerini esas alarak bir istisna koyabilecek veya düşük oranlı katma değer vergisi uygulayabilecek Bakanlar Kurulu. Emlak vergi değerinin objektifliği belki savunulabilir ama uygulamada orada çok sorun çıkacağını söyleyeyim, bir de bulunduğu yer itibarıyla. Yani bulunduğu yer itibarıyla Bakanlar Kuruluna bir yetki verilmez katma değer vergisinde.

Yani rica ediyorum, Sayın Bakan ve iktidar partisi grubu, bu önergeyi oylamayalım, bunu vergi mevzuatına ve Anayasa'ya daha uygun hâle getirelim.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.