Konu:AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bu teşviklerle ilgili sıralamalar yapılırken bunda bugüne kadar kaç tane teşvik tedbiri, düzenlemesi gelmişse Tunceli hep en teşvik edilebilir il bölgesindeydi ama AKP İktidarı zamanında Tunceli'ye herhangi bir yatırım yapılmadığı hâlde, birtakım çok gelişmiş illerimiz altıncı dereceye alındığı hâlde, Tunceli birdenbire, sanki AKP bir yatırım yapmış, böyle havaya uçmuş, beşinci dereceye alınmış. Yani bunu, hangi kıstası esas alarak siz Tunceli'yi altıncı teşvik bölgesi değil de beşinci bölgeye aldınız? Yani amacınız -zaten Tunceli'ye pek kimse de yatırım yapmıyor- herhâlde tamamen "Hiç kimse yatırım yapmasın." anlamında bir düzenleme yaptınız. Bu sizin bir siyasi? Yani özellikle Tayyip Erdoğan bu işi düzenledi, son karar ondan geçti. Onun verdiği kesin bir kin kararı mıdır? Onu öğrenmek istiyorum.