Konu:POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:101
Tarih:08/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ verilen görevi yerine getiriyor. Biz ne söylersek söyleyelim, duymayacaklar, görmeyecekler ve konuşmayacaklar; bu tasarıyı yasalaştıracaklar. İşçiler meydanlarda, bugün HABER-SEN üyesi işçiler KESK'e bağlı, KAMU-SEN'e bağlı işçiler "PTT halkındır, satılamaz." diye sokaklarda yürüyorlar, barikatları aşıyorlar ama işçileri de dinlemiyorsunuz. İşçileri köleleştirerek, taşeronlaştırarak, küresel sermayeye hizmet eden taşeron parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni de taşeronlaştırıyorsunuz. Bu günlerin sonu gelecek.

Şimdi burada Adana'yla ilgili çok önemli bir konuyu Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar buradayken dile getirmek istiyorum: Adana'da şehir stadyumunun dört bir tarafına ancak diktatörlüklerde görülebilecek bir şekilde TOKİ tarafından yapılacak stadyumun duyurusunu astılar. Bir tarafta Sayın Başbakanın fotoğrafı, bir tarafta Spor Bakanının fotoğrafı, bir tarafta Sayın Şehircilik Bakanının fotoğrafı. Zannedersiniz ki AK PARTİ Adana'ya ulufe dağıtıyor. Hâlbuki, yapılan çok basit, kârlı bir işlem. Adana'nın en iyi yerinde bulunan, Adana'nın en değerli yerinde bulunan 5 Ocak Stadyumu'nun karşılığında TOKİ bir stadyum yapacak ama protokole göre karşılığında aldığı stadyum yeri yapılacak stadyumun 2 katı değerinde ve şehir merkezinde, apartmanların yoğun olduğu bir merkezde, kent yaşamının yoğun olduğu bir merkezde, sıfır yeşil alanlı, kütle yoğunluklu imar verilerek, belediyenin itirazına rağmen, TOKİ orada çok ciddi bir şehircilik cinayeti işlemek için Ankara'dan imar planı yaptı. Buna itiraz ediyoruz, buna isyan ediyoruz Adanalılar olarak ama AK PARTİ'nin bakanları, milletvekilleri ve Sayın Başbakan bunu duymuyor. Buradan huzurunuzda, Adana'dan seçilen hemşehrilerimiz, AK PARTİ'li milletvekillerine de sesleniyorum: Bu cinayete ortak olmayın; Sayın Bakana, Sayın Başbakana uyarıda bulunun. Adana'nın yeşil alanlarının, Adana'nın oksijen alabileceği tek alan olan şehir stadyumunun yerinin kütle yoğunluklu AVM iş merkezine çevrilmesine izin vermeyin. Yazıktır, günahtır! Adana'nın kaynakları kıt. Sizin iktidarınız döneminde Adana ekonomik büyüklükte 4'üncü sıradan 51'inci sıraya geriledi. geri ödenmeyen kredi kartlarının listesinde Adana 2'nci sırada. Adana Türkiye'deki işsizlikte 1'inci sırada. Yapmayın, etmeyin, Adana'ya bir darbe daha vurmayın. Bu AVM merkezi yapıldığı zaman Adana'daki bütün esnaf yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Adana oksijensiz kalacak. Fotoğraflarınızı asarak, diktatörler gibi, şehir stadyumunda, sanki iyi bir şey yapıyormuşsunuz gibi reklam yaparak bunu Adanalılara yutturamayacaksınız.

İkinci bir olay daha var: Adana'da Çukurova bölgesinde erkenci buğday hasadı başladı, mevsim normallerinin önüne çekildi. Kilo başına yapılan 6,75 kuruş masraf karşılığında Adana çiftçisi şimdi 7,5-8 lira kilo başına ücret bekliyor. Bunu bir an önce açıklayın. Eğer bugün yarın açıklanmazsa Çukurova çiftçisi, ÇKS'ye kayıtlı 38 bin çiftçi, yüz binlerce aile tefecinin eline düşecek. Tefecilerin kazanmasını istemiyorsanız, Adanalıların kazanmasını istiyorsanız bir an önce buğday taban fiyatının açıklanması gerekiyor.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.(CHP Sıralarından alkışlar)