Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:101
Tarih:08/05/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; PTT devasa ve çok tarihî bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok temel kurumlarından birisi ancak zaman içerisinde PTT ne kadar atılım yapmaya çalışmış olsa da birtakım çağdaş gelişmelerin, teknolojinin gerisinde kalmış olan bir kurum. Fedakâr personeli var fakat yönetim yanlışlıkları PTT'nin temel birtakım hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Başımdan geçen iki olayı size anlatacağım.

Birincisi: İstanbul'dan bana bir yakınım bir evrak gönderdi, bu evrak bana tam on yedi günde ulaştı; İstanbul'dan Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisine PTT bunu tam on yedinci günde teslim etti.

İkincisi: Yine, bir bankanın bana gönderdiği aylık normal ekstre yine, iki haftayı aşkın bir zamanda bana ulaştı. Bunu, o zaman Sayın Genel Müdüre ilettim ama hiçbir sonuç çıkmadı. Bu hizmetlerde o günden bugüne bir iyileşme olmuş mudur bilemiyorum. İnşallah olmuştur, olmasını temenni ederim.

Şimdi, bu maddede PTT'nin görev alanı genişliyor. Tasarı, posta tekelini PTT AŞ'ye veriyor ve bu tekel alanını genişletme yönünde de Ulaştırma Bakanlığına yetki verici düzenlemeler yapıyor yani PTT Ulaştırma Bakanlığının görev vermesi hâlinde çok daha fazla bir alanı, hizmet alanını tekeline alacak. Bu tekelin özel hukuk hükümlerine tabi bir şirkete verilmesinin Anayasa'ya aykırılığını dün burada konuşmamda açıkladım. Ancak, burada bir adım daha atılıyor. Bizim önergemizden sonra iktidar partisinin önergesi okunacak, PTT ödeme hizmeti sağlayıcısı olma konusunda da bir yetki almak istiyor, tasarıda yok. Bir adım daha ileri gidiyor, bütün para havalelerini yapabilecek, bankalara destek hizmeti verebilecek. Bunları yaparken Bankacılık Kanunu'nun denetim hükümlerinden muaf olacak; yetmiyor "Ben bir de ödeme hizmeti sağlayıcısı olayım." diyor. Neden? Başbakanlıkta bir kanun tasarısı taslağı hazırlanmış, o tasarı taslağında PTT'ye böyle bir yetki verilmesi öngörülmüş. Değerli milletvekilleri, bir tasarı taslağına bir şey konuldu diye yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun yapmaz, yapamaz. Bu, yasama organına, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygısızlıktır. İktidar partisi önergesinin imza sahiplerinin bu bilgiye ne kadar sahip olduklarını bilemiyorum.

PTT'ye çağrım şudur: Gel, önce temel hizmetlerini yap, şu mektupları zamanında sahiplerine ulaştır. "Kargo şirketlerinin önünü açalım." derken vatandaş mektuplarını PTT'ye vermekten vazgeçmesin. "PTT temel hizmetlerinden geri kalsın da kargo şirketleri daha iyi çalışsın piyasada." şeklinde bir anlayış var PTT'de. Bu anlayışı reddediyorum. İktidar partisinin PTT'ye vermek istediği bu yetkiyi de doğru bulmadığımızı ifade ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)