Konu:Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:101
Tarih:08/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, tabii, devletin bütün kurumları Tayyip Erdoğan'ın lehine çalışıyor Devlet Demiryollarına bir travers alınıyor, fabrikaları var, stop ettiriliyor fakat Tayyip Erdoğan'ın dünürüne travers fabrikası kuruluyor, oradan alınıyor.

Çalık Grubu bir Aktif Bank kurmuş, orada PTT kanalıyla yapılan havalelerden Aktif Bank para alıyor. Burada bunlara sağlanan menfaatlerin kaynağı ne?

Bir gün havaalanına gittim. Şimdi Solfasol'da havaalanı, eskiden düz bir yol geliyordu, şimdi bir tünel yapmış ve o kadar virajlı bir yol yapmışlar ki kara yollarının o güzergâhını değiştiren nedir? Birkaç tane menfaatçi şebekesine büyük menfaat sağlamak üzere o kadar virajlı bir yol yapmak kaça mal oldu?

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Hangi havaalanı?

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - Protokol yolu, yeni yapılan protokol yolu.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karayolları yaptı onu. Tünel yaptınız. O tünelin, o yolun maliyeti kaç liradır? Hâlbuki daha, devamlı, böyle, düz bir yoldu,. şimdi virajlı yapmışsınız. Orada her an için tehlikeler olabilir. O yolun maliyeti kaç liradır? Ben onu öğrenmek istiyorum.