Konu:Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:101
Tarih:08/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumartesi günü başlayacak mübarek üç ayların İslam âlemine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ve edilen duaların da kabul edilmesini diliyorum.

Bu yasa tasarısı 1873 yılında II. Abdülhamit ile başlayan Düyun-ı Umumiyenin ve daha sonra gelen kapitülasyonların günümüzdeki versiyonu değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Düyun-ı Umumiye "Genel Borçlar İdaresi" demek. O dönem, ll. Abdülhamit döneminde başlayan borç alma ve kapitülasyonlara kadar giden süreç şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığında yeni bir döneme tekabül ediyor yani gitti II. Abdülhamit, geldi Recep Tayyip Erdoğan.

Bu süreç, Türkiye'nin doksan yıllık cumhuriyet döneminde -Sayın Bakanın daha önceki, Devlet Demiryollarıyla ilgili konuşmasında da söylediği gibi- bağımsızlığımızın nişanesi bütün kurumların, Devlet Demiryollarının, TEDAŞ'ın, SEKA'nın, TEK'in, limanların, bağımsızlığımızın nişanesi kurumların tamamının içinin boşaltılarak küresel finansın hizmetine sunulmasından başka hiçbir anlam ifade etmiyor.

Sayın Başbakan geçen gün grup toplantısında "28 bin olan kredi sayısını 958 bine çıkardık." diyerek, bankaların verdiği borçla övünen bir ekonomiyi, sanki ekonomi mükemmel hâle gelmiş, finans çok büyümüş gibi anlatmaya çalışıyor. Buradan Mecliste bulunan herkese soruyorum: Komşusundan borç alan bir insanın ekonomik durumu iyi mi olur, kötü mü olur?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Borç kalmadı IMF'ye.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Demek ki bu ülke 2002'den bu yana borcu artan bir ülke hâline gelmiş. Evet, dün de grup başkan vekilimiz söyledi, en son 2005 yılında IMF'den para alan, 10 milyar borç alan ve bunun 17 Mayısta son dilimini ödeyecek olan sizin partiniz. Sizin aldığınız borcu siz kapatıyorsunuz ama bu ülkede o günden bugüne kadar 334 milyar lira dış borç alınmış, 334 milyar lira. 150 milyar liradan fazla iç borç var. Şimdi, bugün rakamlar yayınladı, 2011 yılında bankalarımızın sendikasyon kredisiyle dışarıdan aldıkları borç miktarı 130 milyar dolar, siz de diyorsunuz ki "IMF'ye borcumuz bitti." Bu kurumlar, cumhuriyetin nişanesi bu kurumlar, küresel sermayeye peşkeş çekilmek için teker teker satılıyor. Sizler de bununla "En çok bizim dönemimizde özelleştirme yapıldı." diyerek övünüyorsunuz.

Tarih sizi yargılayacak, AK PARTİ iktidarı bir gün yurttaşlarımızın temsil iradesini size devretmemesiyle beraber bittiği andan itibaren bunların hesabını teker teker soracak. Bir ülke, bir cumhuriyet ancak bu şekilde batırılabilir.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Borcun millî gelire oranı ne?

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Kapitülasyonlardan çok daha ağır hükümlerin uygulandığı, Düyun-ı Umumiyeden çok daha ağır şartların uygulandığı bugünün Türkiye'sinde halk bunun hesabını sorar arkadaşlar.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Halk sordu, halk hesabı soruyor!

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - 7 kere sordu!

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)