Konu:Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında (s.s.40)
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:02/11/2011


ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA (S.S.40)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin yeterli miktarda pancar üretimi olmaması gerekçe gösterilerek 2011-2012 yılında Balıkesir Susurluk Şeker Fabrikasında üretime ara verilmiştir. İlçede faaliyet gösteren yirmiye yakın iş kolu da bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Fabrikada çalışan toplamda 355 kişi başka yerlerde çalışmak üzere gönderilmiştir. Şeker pancarı alımında fiyat, bölgelerde üretilen pancarın polar değerinin fiyatlandırmasında esas standart değer olan yüzde 16'nın altında kalması sebebiyle bölgede üreticiler şeker pancarı üretememektedir. Balıkesir Susurluk Şeker Fabrikasında bilerek, planlı olarak şekerlerin, pancarınpolarının düşürülmesi için kömür yerine siyah taş gönderildi, on gün fabrika çalışmadı, orada yatan pancarların polar değeri düştü ve fabrikanın zarar etmesine sebep olundu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Bu bilinerek satışa sunulan bir fabrika mıdır?