Konu:Bulgaristan'daki Hak Ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğan'ın İddialarına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:101
Tarih:08/05/2013


BULGARİSTAN'DAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DOĞAN'IN İDDİALARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Emre Köprülü Trakya'daki çalışmaları sırasında tanık olduğu bir olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne getirmiştir. Konu bundan ibarettir. Getirdiği konulardan, getirdiği iddialardan birisi şudur: Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Partisinin kongresinde o partinin Genel Başkanı Ahmet Doğan bir iddiada bulunuyor. Bu iddiayı aktardı, ben de demin onu söyledim. Bulgar Başbakanı Boyko Borisov Bulgaristan'daki Türk kimliğini yok etmek, silmek amacıyla Türk meslektaşından yardım istemiş, kimse bu Türk meslektaşı...

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Ahmet Doğan söylüyor bunu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ahmet Doğan'ın iddiası. Türk meslektaşı da buna olumlu cevap vermiş. Böyle bir iddiayı dile getiriyor Sayın Ahmet Doğan. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Borisov'un sözcüsü müsün sen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, böyle bir iddiayı dile getiriyor.

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Borisov'un sözcüsü müsün?

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ve akabinde orada rastladığı bir kaymakamın açıklamasını burada dile getiriyor. Dile getiren bu arkadaşımızı, bu konuşmacı arkadaşlarımızı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili bir garip şekilde bir suçlamayla karşılamaya çalışıyor; "Bulgar siyasetçilere yardımcı olmak amacıyla". Kaymakamın demecini esas alırsak Bulgaristan'da Boyko Borisov'un söylediği iddia edilen o anlayışa yardımcı olan bir konuşmayı sizler yapıyorsunuz, Adalet ve Kalkınma Partisi yapıyor.

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Borisov'un sözcüsü müsünüz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tam tersine, o açıklamayı yalanlayamıyorsunuz. "Bulgaristan'da şu partiyi değil, şunu destekleyin." yani Türkleri orada bölelim anlamına gelen bir konuşmadır bu.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)