Konu:ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA (10/37) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ’NİN ÖN GÖRÜŞMESİNİN, GENEL KURULUN 2/11/2011 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN CHP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:02/11/2011


ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA (10/37) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ’NİN ÖN GÖRÜŞMESİNİN, GENEL KURULUN 2/11/2011 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN CHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ülkemizde tarım ve sanayi entegrasyonunun en güzel örneklerinden bir tanesi pancar tarımı ve şeker sanayisi. Geçmişten günümüze baktığımız zaman özellikle Türk şeker sektörü yalnız şeker üretmek için ham madde kullanmakla kalmayıp yarattığı istihdamla ve yan sektörlerle sağladığı önemli katkılarla da tarıma ve sektöre, çiftçilerimize çok önemli katkı sunmuştur.

Bunları söylerken, biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın, özellikle özelleştirme sürecini paylaşırken atladıkları bir konunun var olduğunu iki gruba da hatırlatmak isterim.

1956 yılında Menderes döneminde özellikle sosyal amaçlı kurulan bu şeker fabrikalarımız, bölgelerimizdeki fabrikalarımız daha sonra da yaşanılan süreci göz önüne aldığımızda, özellikle 57'nci Hükûmet döneminde, yani üçlü koalisyon döneminde şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinin başladığını çok net hatırlatmak isterim.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Yalnız 1950'den sonra değil, 1950'den önce de?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Özellikle "Kemal Derviş Yasaları" diye bilinen?

ALİM IŞIK (Kütahya) - Öyle değil ama sizin yaptığınız gibi de değil.

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Siz durdurun!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Özellikle Şeker Kanunu'nun çıktığı dönemi sizlere hatırlatmak isterim?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Özelleştirme yanlış mı doğru mu Sayın Çalık?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?ve o dönemde özelleştirme sürecinin başlamasının ana sebebi tatlandırıcıların Türkiye'ye girdiği ilk dönemdir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Malatya'daki şeker fabrikasının satılması yanlış mı doğru mu, ona cevap verin!

ALİM IŞIK (Kütahya) - 2008 yılında programa alındı Sayın Milletvekilim, 2008!

OKTAY VURAL (İzmir) - Doğru bilgi vermiyor ki!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bunları size hatırlatmak isterim. Türkiye'ye tatlandırıcıların girdiği dönem 57'nci dönemdir ve o dönemdeki kotayı?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Doğru mu yanlış mı?

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen? On dakika süreyle konuştunuz.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?koyan 57'nci Hükûmetin daha sonrasında?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Malatya Şeker Fabrikasının satılmasını savunuyor musunuz savunmuyor musunuz, ona cevap verin! 

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, dinler misiniz lütfen.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?on fabrikanın kapatılmasına dair IMF'ye vermiş olduğu iyi niyet mektubunu da sizlere hatırlatmak isterim.

Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecini yaşarken oradaki çalışan insanlarımızı düşünen yine bizim iktidarımız olmuştur.

VELİ AĞBABA (Malatya) - 2009'da iptal edildi, Danıştay iptal etti, niye ısrarla savunuyorsunuz!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Hepinize hatırlatırım ki 2006 yılında özelleştirme sürecini öteleyen yine Sayın Başbakanımızdır ve 2006 yılında yüz seksen günün üzerinde çalışan işçilerimize kadro veren yine bu iktidardır.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Şimdi ne değişti?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - O dönemde özelleştirmeye tabi olan fabrikalarımızın işçileri, Türkiye genelinde TÜRKŞEKER'deki 4.700 tane işçimiz kadroya geçmiştir. Geçici işçilerimizin o dönemdeki ruh hâlini hepiniz hatırlayın ve kadroya geçen işçilerimizle birlikte şimdi yine çalışmalar memnuniyetle devam etmektedir.

Dün itibarıyla Türkiye genelinden gelen 10 tane sendika başkanımızın hem Grup Başkan Vekilimiz hem Sayın Başbakanımızla konuları paylaşmak üzere görüşmelerini sağladık ve yaptık.

Özelleştirme sürecini çok iyi okumak lazım ve bu okumayı yaparken de hem Milliyetçi Hareket Partisinin hem de Cumhuriyet Halk Partisinin önce dönüp kendilerine bakması gerektiğini düşünüyorum ve ülkemizdeki?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Şu Malatya'daki özelleştirmeyi savunuyor musun savunmuyor musun Sayın Çalık? Cevap verin! Şeker fabrikası satılsın mı satılmasın mı?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?tarım sektöründeki şeker pancarı tüm dünyada olduğu gibi?

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Milletvekili, kapsamla program farklı şeyler, program 2008'de açıklandı.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Sizin yapmış olduğunuz geçmiş dönemlerde, bugüne kadar yapılan özelleştirmeleri, başlattığınız dönemi tekrar sizlere hatırlatmak isterim.

ALİM IŞIK (Kütahya) - Malatya Şeker Fabrikası kâr eden bir fabrika, kâr, kâr.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Tarım ve şeker sanayi geçmişten bugüne kadar kalkınmaya devam ediyor ve pancar üretimi tarımın ana itici gücü olarak, biz bunu biliyoruz ve Türkiye'deki özelleştirme sürecini başlatan?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Malatya Şeker Fabrikasının satılmasını savunuyor musunuz Sayın Çalık?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?iktidarların bugün sözcüleri olarak özelleştirmeye karşı olduğunu ifade eden zihniyete sesleniyorum?

VELİ AĞBABA (Malatya) - "Hayaldi gerçek oldu!" ya, bunlar "Gerçekti hayal oldu!", Sümerbank, Tekel, Et-Balık?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bu konuda sendikadaki arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmede de özelleştirmeye değil, bizim yapmış olduğumuz kapatılmasıyla ilgili süreçtir. Bununla alakalı da tüm gereken konuşmaları sayın bakanlarla? (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Siz yabancılaştırıyorsunuz, özelleştirmiyorsunuz. Özelleştirmeyle yabancılaştırmayı karıştırıyorsunuz.

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri, Hatibi dinler misiniz.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Canım, doğru söylemiyor ki Başkan, neyi dinleyelim ya!

BAŞKAN - Hatipler cevap verdi, konuşuyorlar. Lütfen?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Biz bu konuda?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Doğruyu söylemiyor ki, orada yazıyor, ezberlemiş, okuyor, ne olacak!

BAŞKAN - Siz Sayın Hatibin kontrolcüsü değilsiniz ki!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bu konuda herkes doğru bildiği konuları değil, gerçekleri hepimiz bilmek zorundayız. Şeker fabrikalarının özelleştirilme süreci, pancarla alakalı yaşanılan?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Gerçekleri söyleyin. Tekel satıldı, Sümerbank peşkeş çekildi, sizin döneminizde. "Gerçekti hayal oldu!"

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?çekilen süreçleri, özelleştirme sürecini hepiniz çok iyi takip ediyorsunuz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - "Gerçekti hayal oldu!" Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Ağbaba?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bugün ülkenin gelmiş olduğu ekonomik düzey ortadadır ve dünyanın yıldızı olan bir Türkiye vardır. Bu fotoğrafı görmek istemeyen muhalefete bizim söyleyecek hiçbir sözümüz de yoktur.

Şimdiye kadar, yapılan ekonomik göstergeler dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi olmak üzere adım atan Türkiye'de muhalefetin sadece kuru gürültü kopardığını görüyor ve biliyoruz. Mal bulmuş Mağribî gibi her defasındaspesifik?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Malı götürürken kimse ses çıkarmamalı, haklısınız!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Herkesin bu konuda öncelikle şapkasını çıkarıp önüne koyması gerektiğini düşünüyoruz.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Balıkesir SEKA'yı unuttunuz herhâlde?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Türkiye'deki ekonomik göstergelerin tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi olan Türkiye'den bahsediyoruz, Avrupa'nın en büyük 6'ncı ekonomisinden bahsediyoruz. 2023 hedeflerimiz çerçevesinde de ekonomide bu kadar ciddi iyileşmeyi sağlayan bir Türkiye fotoğrafı varken, muhalefet partisinin özelleştirmeyi?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Malatya'da bir tek fabrika bırakmadınız, Sümerbank'ı sattınız, peşkeş çektiniz!

BAŞKAN -  Sayın Ağbaba yaptığınız doğru değil, lütfen?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Biz bu konuda Malatya'nın değerli arkadaşlar?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yazık ki Malatyalı bir milletvekili şeker fabrikasının satılmasını savunuyor! Yazık, üzüldüm!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Malatya bölgenin cazibe merkezidir ve şu anda da Malatya'da sanayileşen, eğitim şehri olan, sağlık şehri olan bir Malatya var. Seksen yıldan bu yana Malatya'ya yapılmayan, çakılmayan çiviler bizim iktidarımız döneminde yapılmış ve çakılmıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Şu anda?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hay hay, bravo! Bakın bakın, gerçekti hayal oldu. Sümerbank gerçekti  hayal oldu, şeker gerçekti hayal oldu, Et-Balık gerçekti hayal oldu! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Evet, gerçekti hayal oldu. Malatya şu anda ulaşımda, tarımda, eğitimde, sağlıkta, Sayın Veli Ağbaba'nın iktidar  olduğu dönem de dâhil olmak üzere, hepsinin üstünde hizmet aldı ve hizmet almaya da devam ediyor.

Bugün, gerçekti hayal oldu. Beyler Deresi Viyadüğü hatırlarsanız, siz üstünden geçerken, binlerce insanın can kaybına sebebiyet verdiniz?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Şekere gel, şekere!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Malatya bölgenin cazibe merkezi. Ekonomik göstergeleriyle, istihdam sağladığı sanayisiyle, şu an kurmak üzere olduğumuz beşinci sanayi sitesiyle Malatya, bölgenin parlayan yıldızıdır. Sizin söylediğiniz "Tekel özelleşti, Sümerbank özelleşti", onların çok daha fazlası, şu an Organize Sanayide 16 bin tane işçimiz çalışıyor.

Dolayısıyla, bu sanayileşen, eğitimde, sağlıkta büyüyen Malatya'nın fotoğrafını, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi Türkiye fotoğrafını siz göremiyorsanız, söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Allah size göz vermiş, göremiyorsunuz, kulak vermiş duyamıyorsunuz, dil vermiş söyleyemiyorsunuz. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)