Konu:(SS452) POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI'
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:07/05/2013


(SS452) POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI'
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunlar, TEDAŞ'ın satılması, Devlet Demiryollarının özelleştirilmesi için önünün açılması, TEK'in satılması, SEKA'nın satılması, bütün bunlar Adalet ve Kalkınma Partisinin mecburen çıkartmak zorunda kaldığı yasalar. Küresel finansın siyaseten cariyeliğini yapan AK PARTİ ya bu yasaları çıkaracak Türkiye'yi küresel finansın hizmetine sunacak ya da iktidardan o gün alaşağı edilecek. Başka şansı yok, mecbursunuz, burada oturan milletvekillerinin hiçbirisinin bu yasalara içinden gelmese bile "Hayır." deme şansı yok.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Nereden biliyorsun?

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Çünkü bu görevle iktidara getirildiniz siz. Siz bu görevle iktidara getirilince sizin bu fütursuzluğunuzdan cesaret alan bürokratlar da kendi bildikleri gibi şirketleri, kurumları yönetiyorlar.

Bir örnek daha size: PTT, 2012 yılında çeşitli hizmetleri almak için ihaleye çıktı, ihaleler yapıldı; posta dağıtım ihaleleri, kargo dağıtım ihaleleri. Aradan üç ay geçti, beş ay geçti, devrettiği, ihaleyi verdiği şirketler işleri yapamayınca işler PTT'nin kadrolu işçilerine yaptırılmaya başlandı. Bunun üzerine, arkadaşlar, değerli milletvekilleri, paramızın nasıl çarçur edildiğini, nasıl iğdiş edildiğini, ne kadar niteliksiz şekilde yönetildiğinizi anlamanız için dikkatle dinlemenizi istiyorum, yönetim kurulu bu şirketlere, bölge müdürlüklerine talimat yazarak cezai işlem uygulanması talimatını verdi. Öyle ya, ihale yapılmış, iş yeri teslimi yapılmış, işler yapılmayınca yüklenici firmaya sözleşme gereği ceza uygulanması gerekiyor. Tam ceza uygulanmasına başlanırken ne hikmetse PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı imzasıyla "Bu işlerde biz altyapıyı hazırlamadan ihaleye çıktığımız için hata bizdedir." denilerek ceza işlemi yapılması talimatı veren genelgenin iptal edilmesini istediler. Bunu komisyonda sorduk, "Madem ihaleye çıkmak için hazır değildiniz niye ihaleye çıktınız? İhaleye çıktınız, işi teslim ettiniz, madem altyapı uygun değildi firma neden işi kabul etti? Üç ay boyunca iş yapılamadı, sözleşmeden doğan hak gereği bu şirketlerin ceza ödemeleri gerekiyordu, neden bunu daha sonra iptal ettiniz? Burada kamunun, PTT'nin kaç lira zararı var? İş yapmayan firmaya kaç lira para ödendi? Bunları bize verin, açıklayın." dedik Sayın Bakanın huzurunda, üst komisyon toplantısında. Sayın Bakan talimat verdi Genel Müdüre, "Verin. Ben de bilmiyorum bu detayları." dedi. Biz de umutla bekledik, acaba PTT Genel Müdürü, yönetim kurulu nasıl bir işlem tesis etmiş, hangi yanlışları yapmış, kaç lira ceza ödenmesi gerekirken ne kadar para üste ödemiş. Gelen cevap hiçbir rakamı ihtiva etmiyordu arkadaşlar. Yine, devletin ne kadar zarara uğratıldığı bir milletvekilinden, bir parti grubundan, siz değerli milletvekillerinden gizlendi.

Şimdi huzurunuzda bir daha soruyorum: Bu firmalara ne kadar para ödendi? Devletin iş bilmez bürokratlarının yaptığı hatadan dolayı, işlerini iyi yapamayan bürokratlardan dolayı bu milletin kaç lira parası iş yapmadığı hâlde müteahhit firmalara ödendi? Niye bunu açıklamaktan kaçınıyorsunuz? Niye? Sebep ne? Bu millete gerçekleri anlatacağız. Yüreğiniz varsa, yaptığınız bir yanlış yoksa bu rakamları açıklayın, hep beraber öğrenelim.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)