Konu:(SS452) POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI'
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:07/05/2013


(SS452) POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI'
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunun yasalaşmaması için köle yasasına karşı direnen sendikaları ve işçileri buradan selamlıyorum.

Kamu iktisadi teşebbüsü olan PTT'nin, özelleştirilmesinin önünü açan bu serbestleştirme yasasına konu olan PTT'nin, KİT Komisyonunda denetimini yapıyoruz. Yaptığımız denetimler sırasında gördüğümüz, teftiş kurulunun ve kanununu değiştirmeye çalıştığınız Sayıştayın yaptığı tespitlerden birkaç tanesini sizlere hatırlatmak istiyorum.

Değerli AK PARTİ'li milletvekilleri, özellikle, sizlerin bunu dinlemesini istiyorum çünkü yarın, seçim bölgelerinizde bunların hepsi işçiler tarafından karşınıza çıkarılacak.

Sevgili yurttaşlarımız, AK PARTİ'nin, AK PARTİ bürokratlarının PTT'yi nasıl fütursuzca, keyiflerine göre kullandıklarını, hiçbir denetime tabi olmaksızın hazinenin parasını, devletin parasını kullandıklarını ve hiçbir hesap vermediklerini Sayıştayın yaptığı tespitlerle şimdi sizlere anlatacağım.

Sayıştay denetçileri, PTT'nin -Genel Müdürümüz burada- 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında -2013'e geldik- değerli milletvekilleri, Malzeme Dairesi Başkanlığının, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının hesaplarının teftiş edilmediğini tespit etmişler. Düşünebiliyor musunuz, 37 bin kişinin çalıştığı, sadece 2008 ile 2011 yılları arasında 5 milyar lira yatırım yapılan, şimdi de görüştüğümüz kanunla özelleştirilmesine kanun hazırlanılan PTT'nin tam dört yıldan bu yana muhasebesi, Finansman Dairesi Başkanlığı ve Malzeme Dairesi Başkanlığı denetlenmiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Hazinenin, 75 milyon yurttaşın, hepimizin bütçesi olan PTT'nin kullandığı para, muhasebesi, kaynakları ve Malzeme Dairesi Başkanlığının yaptığı harcamalar hiçbir denetime tabi tutulmamış, teftiş kurulu hiçbir evrakı incelememiş. Bunu KİT Komisyonunda sorduk "Neden böyle?" diye, bize cevap geldi "2013 yılında denetleyeceğiz." diye. E, şimdi, şirket de satılacak, özelleşiyor. Ne olacak bundan önceki denetlenmemiş hesaplar? Bunun hesabını kim verecek? Bu devletin, bu milletin parasının hesabını bir genel müdürün, yönetim kurulu üyelerinin insafına mı terk edeceğiz? Sadece bu kadar değil.

PTT'de çok ilginç bir muhasebe işlemi daha yapılmış değerli milletvekilleri. Danıştay ısrarla ve inatla "Şu kalem üzerinden harcamalarınızı yapın." demesine rağmen, o kalem üzerinden değil, başka bir muhasebe işlemi üzerinden 34 milyon lira para harcanmış "Çeşitli Giderler" altında. Keyfiyete bakın. Bu milletin parasını keyfî olarak harcamışlar. Bir kalemdeki para 34 milyon lira. Diğer paraların hiçbirinin teftişi yapılmamış, izi sürülmemiş. Şimdi, bu şirket de serbestleştirme adı altında özelleştirilerek geçmişteki dört yıl sorulamayan hesaplar bir anlamda buharlaştırılmaya çalışılıyor. Bu, vicdanlarınıza sığıyor mu?

AHMET ARSLAN (Kars) - Yasal mecburiyet beş yıl.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Yasal mecburiyet beş yıl. Beş yıldan sonra, aynı TEDAŞ'ta yaptığınız gibi denetimi özel sektöre devredersiniz, siz de kurtulursunuz, milleti de kandırmış olursunuz.

Biraz sonra devam edeceğim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)