Konu:ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:91
Tarih:05/04/2012


ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİLAL UÇAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, biz iktidar partisi milletvekilleri olarak söz hakkımızı, konuşma hakkımızı çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için sonuna kadar kullanmıyoruz. Bugün ve bu hafta muhalefetle de böyle uzlaşıyla bir çalışma sergiledik. Dolayısıyla ben de sözlerimi fazla uzatmadan bugünün 5 Nisan Avukatlar Günü olması hasebiyle tüm meslektaşlarımın, avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda bugün Adli Sicil Kanunu'nda yapılan değişikliğin de hayırlı olması dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.