Konu:Gazi Yerleşkesi'ne İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:101
Tarih:02/05/2012


GAZİ YERLEŞKESİ'NE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Dün 1 Mayıs İşçi Bayramı'ydı. Bu vesileyle tüm emekçilerimizin bayramını bir kez daha kutluyor ve Türkiye'de emeğin hak ettiği yere ulaşacağı günleri umut ediyorum.

Bu arada, kürsüye bir fidanla birlikte çıktım. Önümüzde önemli bir gün daha var, 6 Mayıs. Dolayısıyla, 6 Mayısta kaybettiğimiz 3 fidanımızı da buradan anmak istiyorum. "Adaletsizce ve haksızca darağacına gönderilen 3 fidanımıza yani Deniz Gezmiş'e, Yusuf Aslan'a, Hüseyin İnan'a da buradan selam olsun." diyorum arkadaşlar. (CHP ve BDP sıralarından alkışlar) 

Ben, Gazi Yerleşkesi'yle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Size Gazi Yerleşkesi'yle ilgili olarak yaşamış olduklarımızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Gazi Yerleşkesi, bildiğiniz gibi Ankara'nın akciğeri, ormancılığın da kültürel hafızasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeşil bir başkent hayalinin de gerçekleşmiş olduğu kısıtlı bir arazidir Gazi Yerleşkesi. Aynı zamanda burası Atatürk'ün bize mirasıdır, vasiyetnamesinde yer alan bir yerdir.

Maalesef Gazi Yerleşkesi seçimlerden kısa bir süre sonra, 1'inci derece doğal ve tarihî sit alanı olmaktan çıkartılıp 3'üncü derece sit alanına yani her türlü yapılaşmaya açık olan bir sit alanına dönüştürülmüştür. Ben, bunun üzerine derhâl Sayın Bakana, Sayın Veysel Eroğlu'na bir soru önergesi verdim ve buranın Başbakanlık Konutu yapılmasına yönelik bazı şeyler duyduğumuzu, bunun doğru olup olmadığını sordum fakat Sayın Bakan o dönemde böyle bir iş ve işlem yapılmadığını ifade etti. Bu cevapla ikna olmadım, onun üzerine Plan ve Bütçe görüşmelerine katıldım kasım ayında, aynı soruyu tekrar sordum Sayın Bakana. Sayın Bakan benzer bir yanıt verdi ve arkasından da "Benim sözüm senettir." dedi. Şimdi ben Sayın Bakanın sözünün senet olduğuna ve bu senedin de karşılıksız olmadığına inanmak istiyorum değerli arkadaşlar.

Ancak, bunun hemen akabinde, medyada yine Gazi Yerleşkesi'yle ilgili haberler ayyuka çıkınca kendisine bir önerge daha verdim. Bu kez daha detaylı bir önergeydi; yedi soru sordum, maalesef yedi soruya sadece bir cümleyle, geçiştirerek cevap vermişti ve ne cevap verdiğinin de pek anlaşılabilir olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun üzerine bir basın toplantısı yaptık ve bu basın toplantısını yaptığımız günün sabahında Gazi Yerleşkesi'ne gittik, Orman Genel Müdürlüğünün arazisinin içerisine iki tane fidan ektik. Maalesef çok hazin bir olaya şahit olduk; biz oradan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra bizim diktiğimiz fidanların büyük bir hınçla yerinden koparılmış olduğuna şahit olduk. Yani bir ormancının ormana ihanet ettiğine ve sözde ormancıların fidana nasıl saldırdığına hep birlikte tanıklık etmiş olduk maalesef. Bütün bunlar yetmedi, bunun akabinde, 27 Nisan 2012 tarihinde, yani geçtiğimiz cuma günü Gazi Yerleşkesi'nin kentsel dönüşüm alanına dâhil edildiği bilgisini aldık. Buradan da, zaten burada daha öncesinde de duyduğumuz, aldığımız duyumlardaki gibi, Gazi Yerleşkesi'nin Başbakanlık konutuna dönüştürüleceğiyle ilgili bilgiyi bir nevi teyit etmiş olduk.

Şimdi, değerli milletvekili arkadaşlarım, geçmişine saygı duymayan, geleceğe değil ranta yatırım yapan zihniyet öyle anlaşılıyor ki buraya bir ak konut yapacak, bunu anlamış bulunuyoruz. Ancak şu konuyu belki açığa kavuşturmak lazım: Bugüne kadar biz bu konuyu dile getirirken hep buranın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olduğunu söylüyorduk. Sanıyorum sizler yanlış anladınız. Mirasyediler olarak siz orayı, bölüşülebilir, paylaşılabilir, ranta dönüştürülebilir bir arazi olarak anladınız. Onun için, bir de size sizin anlayacağınız dilde anlatmaya çalışayım:

Değerli milletvekilleri, burası miras değildir, burası bir emanettir ve Sayın Bakan, emanete hıyanet olmaz. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum ve diyorum ki: Sayın Bakan sanıyorum buradan ayrıldı. Sayın Bakana aslında bir fidan hediye etmek istiyordum. Bu fidanı, aslında bir nevi özgürlüğü tattırmak istediğimiz çınar fidanını Gazi Yerleşkesi'ne dikmesini talep edecektim ama kendisi ayrıldığı için sizleri saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Nazlıaka.