Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN BAZI İFADELERİNE KARŞI GÖSTERDİĞİ TEPKİ VE SÖYLEDİĞİ SÖZLERDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:26/04/2012


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN BAZI İFADELERİNE KARŞI GÖSTERDİĞİ TEPKİ VE SÖYLEDİĞİ SÖZLERDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce burada üzücü bir olay yaşadık. Sayın Elitaş'ın gerçek dışı olduğunu ifade ettiğim beyanlarından sonra, yerime geçtikten sonra, kendisinin buraya, kürsüye çıkıp yine gerçekle hiçbir ilgisi olmayan birtakım beyanları üzerine yerimden birtakım tepkilerde bulundum, aşırı tepkilerde bulundum. Bu tepkileri, her şeyden önce kendime uygun bulmadım, üslubuma uygun bulmadım. Sayın Elitaş'tan ve Genel Kuruldan özür diliyorum. (Alkışlar)

Bunların olmaması gerekir. Bu özrüm, Sayın Elitaş'ın açıklamalarının doğru olduğu anlamına gelmiyor, orada aynı noktadayım. Çok kısaca, bir dakikalık zaman içerisinde söyleyeyim; o hafta Sayın Başbakanla görüşeceğini söyledikten sonra bana Elitaş dönmedi, ben ertesi hafta Sayın Canikli'ye sordum yani söylediği şekilde bir diyaloğun olmasının imkânı yok. Sayın Başbakanla görüştükten sonra bana dönmedi veya görüşüp görüşmediğini bilmiyorum. Sayın Canikli de görüşmemizde "Tamam, onun onayı alındı." dedi ama ondan sonra bir türlü görüşülemedi. Sonra Ahmet Aydın'la görüştüm, Sayın Mahir Ünal'la görüştüm. Bu bir türlü gerçekleşmedi. Bunu da bilginize sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.