Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:26/04/2012


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Elitaş'ın bahsettiği gibi bir konuşma olmamıştır. Bütün kutsal değerlerim üzerine yemin ediyorum ki "Bu kanunla ilgili görüşünüz değişti mi?" şeklinde bana bir soru sormamıştır ve ben de böyle bir konuda bir değerlendirme yapmamışımdır. Bütün kutsal değerlerim üzerine yemin ediyorum.

Bu kadar iftira olamaz! Ayıptır, ayıptır! Daha ağır bir şeyi söylememe şu kürsü izin vermiyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bundan sonra  konuşmalarımızı kayıt altına alacağım. Bu ikinci oldu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O zaman ben size şunu da söyleyeyim: Sizden bir grup başkan vekili bana şunu dedi, bunu söylemek istemezdim: "Biz 1'inci maddede BDP'nin tepkisinden çekiniyoruz. BDP kürsüyü işgal edecek. Bu nedenle bunu getirmekten imtina ediniyoruz, çekiniyoruz." Eğer ısrar ederseniz o grup başkan vekilinin ismini de verebilirim burada. Biraz önce Sayın Ahmet Aydın'a o ismi verdim, arzu ederseniz burada bunu verebilirim. Hoş olmuyor iftira atmanız. İnsan çıkar açıklıkla söyler. Eğer açıklıkla söyleyemeyeceği bir şey varsa susar, ayıptır. Sayın Elitaş, hakikaten bugün bir başka Elitaş tanıdım, siyaseten polemikler yapılır, konuşmalar yapılır, gruplar kendi haklarını savunurlar, açıklıklardan yararlanmaya çalışırlar ama benim söylemediğim bir şeyi bana söyleyerek, üstüme atarak bana iftira ettiniz. Siz bana "Grubunuzun görüşü değişti mi?" diyeceksiniz, ben de "Evet." diyeceğim! Böyle sizin bana diyebilmeniz, benim size "Evet." diyebilmem için bundan önce bu konuda bir diyalog olması gerekir aramızda. Ne grup değişikliği? Grubumuzun görüşü baştan beri ayakta duruyor, siz ayaklarınızın üzerinde duramadınız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.