Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:26/04/2012


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce burada konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Elitaş, açıkça iftira etmiştir, gerçekleri saptırmıştır. Kendi söylediği cümleler dahi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun bu konuda ne kadar samimi olmadığını göstermektedir. Diyor ki: "8 Martta Cumhuriyet Halk Partisi Grubuyla biz bunu görüştük, gündeme alalım dedik ama alamadık." Bırakalım 8 Mart öncesini, sizin cümlenizi kabul ediyorum?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 8 Mart tarihinde kiminle konuştuğumu biliyorsunuz herhâlde.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizinle ben telefonla görüştüm, tarihi hatırlamıyorum ama sizin tarihinizi kabul ediyorum. Bakın?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Evet, Dünya Kadınlar Günü'ydü.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, o da doğru değil?

BAŞKAN - Sayın Elitaş, hatibe müdahale etmeyin lütfen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O da doğru değil. 8 Mart tarihinden bugüne kadar niye bunu yasalaştırmadınız? "4+4 girdi, başka bir şey girdi, o girdi, bu girdi." Kaç haftadır gündeme alınacak, devamlı bir bahane buldunuz, ertelediniz. "Bakan yok." dediniz, "O yok, bu yok." dediniz. Gerçek ortaya çıkmıştır, 1'inci maddeden dolayı bir sıkıntı yaşadınız.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Siz niye ertelettiniz Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz, bugün?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Siz niye ertelettirdiniz Sayın Çebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 1'inci maddeyi bugün çıkardınız. Koyduğunuz gibi, Komisyonda koyduğunuz gibi çıkardınız bunu. Evet, biz, 1'inci maddenin yanlış olduğuna ilişkin görüşlerimizi Komisyonda ifade ettik ama sizin bugün bunu çıkarmanızın nedeni bizim Komisyonda ifade ettiğimiz görüşler değil, başka nedenler.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Hamzaçebi, 8 Mart tarihinde konuştuk sizinle telefonda.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Niye kabul ettiniz o zaman Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devam ediyorum? Devam ediyorum?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Niye söz verip elinizi kaldırmadınız, "Evet" demediniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Bahçekapılı, size bravo!

BAŞKAN - Sayın Bahçekapılı, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir Grup Başkan Vekiliniz buradan, siz oradan, maşallah! Bravo!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Her zaman böyle yapıyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Hamzaçebi, 8 Martta sizi kim aradı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devam ediyorum?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Gerçekleri söyleyince?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devam ediyorum?

Sayın Başkan, bunları lütfen süreme ilave edin, bunu talep ediyorum bakın.

BAŞKAN - Buyurun, buyurun? İlave edeceğim, buyurun.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - İçeride bir şey isteyip böyle sessiz kalıyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, ben bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tam 4 Grup Başkan Vekiliyle görüştüm. Sadece Sayın Elitaş'la değil, Sayın Nurettin Canikli'yle görüştüm, Sayın Ahmet Aydın'la görüştüm, Sayın Mahir Ünal'la görüştüm. 1 kez sizinle değil, 4 kez görüştüm, 4 ayrı seferde görüştüm, 8 Martın öncesinde de görüştüm. "Sayın Başbakana soralım." dediniz, "Onayını alalım." dediniz, "Onay aldık, alıyoruz.", "Efendim, bizim Grup Yönetim Kurulumuz toplandı, toplanıyor.", "Karara varamadık. MYK'ya gidiyoruz, orada konuşacağız." Oraya gittiniz geldiniz, kayboldu gitti. İnsan samimi olur.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Tıpkı sizin gibi! Tıpkı sizin gibi samimi olur!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dersiniz ki: "1'inci maddede biz terör örgütü lideriyle ilgili bir düzenleme koyduk. Burada sıkıntımız var. O nedenle Haberal maddesine sıra gelmiyor." Bunu açıklıkla söyleyebilirsiniz. Böyle kıvırmaya gerek yok, kıvırmaya gerek yok.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Siz yapıyorsunuz, siz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin tarihinizi esas alacağım, 8 Mart; diyelim ki 8 Martta görüştük.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Duvarın arkasında konuştuklarınızla burada konuştuklarınız çok farklı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Onun öncesinde de görüştük ama 8 Martı kabul edelim. 8 Marttan bu tarihe kadar niye beklediniz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika süre ekliyorum, buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Haberal'ın annesine Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmete kavuştu, tepki gösterdik biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak. Siz dediniz ki: "Onlar hiç gündeme getirmediler." Peki, Parlamento geleneğinde, tarihinde var mı böyle bir şey? İktidar grubunun getirmiş olduğu bir teklifle, tasarıyla ilgili olarak muhalefet partisinin önerisini iktidar partisi kabul eder mi? Var mı örneği? Yok. Sayın Haberal'ın annesi rahmetli oldu, ertesi hafta siz bunu gündeme alacağınızı söylediniz. E, kaç hafta geçti? Niye alamadınız? Sıkıntı neydi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - İş güç, yoğunluk!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sıkıntı 1'inci maddeydi. Bunu açıkça itiraf edin.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Siz de 1'inci maddenin kaldırılması yönünde görüş bildirdiniz Sayın Hamzaçebi, kabul ettiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir de şunu da söyleyeyim: Oyunun rengini belli etmek üzere iki konuşmayı da kapatmışsınız, yakışmıyor. Sayın Elitaş buradan konuşurken konuşma fırsatı elde edebilmek amacıyla konuşmanın birisini talep ettim Sayın Bahçekapılı'dan ama tabii ki onun demokrasi anlayışı bunu uygun görmediği için sataşmadan söz almak zorunda kaldım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sizden öğrendim, sizden! Demokrasi anlayışını sizden öğrendim!

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.