Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:26/04/2012


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TÜPRAŞ'ın yüzde 14,76'lık hissesine ilişkin olarak yargının iptal kararı sonrasında hangi işlemler yapılmıştır? Yani bu zararın -ki ben 400 milyon dolar düzeyinde olduğunu ifade ettim, daha farklı bir rakam da söz konusu olabilir- tazmini konusunda neler yapılmıştır? Zarar tazmin edilememiş midir? Eğer bu zarar, özelleştirme iptali sonrasında ilgili hisseler geri alınamadı ise bu zararın bir sorumlusunun olması gerekir, siyasi sorumlusunun olması gerekir, varsa bürokratik sorumlusunun olması gerekir. Bir şekilde bir görevli hakkında yargının işlem yapması gerekir. Yani yapılan düzenleme, şimdi burada geçen bu düzenleme bunu da mı ortadan kaldırmaktadır ve 14,76'lık TÜPRAŞ hissesinin satışından kaynaklanan hazine zararı konusunda hangi işlemler yapılmıştır? Sorumlu kimdir? Bu düzenleme onu etkilemekte midir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.