Konu:Mustafa Elitaş'ın Görüşülen Kanun Tasarısının 8'inci Maddesiyle İlgili Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşma Sırasında Chp Grubuna Sataşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:07/05/2013


MUSTAFA ELİTAŞ'IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8'İNCİ MADDESİYLE İLGİLİ ÖNERGE ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eleştiri yaparken zaman zaman maksadı aşan kelimeler kullanılabilir. Elbette, kullanmamak daha doğrudur ama Sayın Develi'nin yapmış olduğu bir siyasi eleştiridir, hakaret kastıyla herhangi bir kelime kullanmamıştır. Ama o kelime farklı da yorumlanabilir, Sayın Elitaş'ın söylediği anlama da alınabilir ama Sayın Develi o anlamda, o kasıtla bir şey söylememiştir. Ancak, Sayın Elitaş bu kelimeyi ele alıp eleştiri yaparken kendisi çok daha ağır eleştiriler, çok daha ağır cümleler kullandı.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Mesela?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben, o zaman Sayın Develi'nin cümlesini şöyle düzeltip size yöneltiyorum: "Cari açık sizin Hükûmetinizin uluslararası sermayeye verdiği rüşvettir." İtirazınız var mı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayır, olamaz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Hamzaçebi? Lütfen Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İtirazınız yok, sesiniz çıkmıyor çünkü bu cümleyi sizin genel başkan yardımcınız söyledi. Evet, sizin bir genel başkan yardımcınız, AK PARTİ hükûmetlerinin on yıldır verdiği cari açığı AK PARTİ hükûmetlerinin uluslararası sermayeye verdiği rüşvet olarak tanımladı. Yani, siz, sizin genel başkan yardımcınınız ifadesine göre uluslararası sermayeye rüşvet vererek ayakta kalıyorsunuz.

YUNUS KILIÇ (Kars) - Ne alakası var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -  Evet, Sayın Develi'nin cümlesini ben böyle anladım. Ben, hakaret kastıyla bir şey anlamadım.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)