Konu:ANKARA MİLLETVEKİLİ EMRULLAH İŞLER’İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:100
Tarih:26/04/2012


ANKARA MİLLETVEKİLİ EMRULLAH İŞLER’İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Peki, teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Sayın Emrullah İşler "Mısır Kahire'de yapılan Diyalog Toplantısı'nda bulunanların Türkiye'nin karşısında olduğunu, Türkiye aleyhtarı olduğunu" söylediğimi iddia etti. Ben böyle bir şey söylemedim.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - İsim vererek söylediniz.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - "Türkiye aleyhtarı" demedim. Türkiye'nin Arapların iç işlerine karışmalarına karşı olduklarını söylediler, Türkiye'nin işgale hazırlandığını söylediler, kendilerinde böyle bir algılama olduğunu söylediler.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Tutanaklara bakın, öyle değil.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Biz orada, bitiş belgesini hazırlarken, o belgenin içerisinde, yabancı orduların Suriye'ye müdahale etmemesi yolunda bir ortak bildiri koyalım, madde koyalım istediler. O maddeye Komisyonumuzun AKP'li üyeleri karşı çıktı.

OKTAY VURAL (İzmir) - Vay anasına, demek yabancı orduların girmesini istediniz!

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Bunun üzerine ciddi bir münakaşa oldu. O ciddi münakaşa içerisinde bize sarf ettikleri sözler arasında Filistin temsilcisinin "Biz size nezaket gösteriyoruz, burada Arap konularında konuşmanıza müsamaha ediyoruz." dedi. Bunu dedi mi, demedi mi? Arkasından, Ürdünlü "Siz saldırı hazırlığı içerisindesiniz, biz buna müsaade etmeyiz." dedi. Bunlar yanlış bilgi değil, bunların hepsi doğru bilgi.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Heyetleri saydınız, ben onu söyledim.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Ben de Sayın İşler'e döndüm, yanımda oturuyordu dedim ki "Sayın İşler, buradaki hissiyatı, lütfen döndüğünüz zaman Sayın Bakana arz edin, anlatın." dedim. "Benim Sayın Bakana erişimim yok." dedim mi, demedim mi Sayın İşler?

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Doğrudur?

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Peki, teşekkür ederim.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - ?ama siz burada bütün ülke halklarını saydınız, bu yanlıştır.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korutürk.