Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşma Sırasında Chp Grubuna Sataşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:07/05/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa'nın geçici 15'inci maddesinin 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlere sağlamış olduğu korumanın kaldırılmasına ilişkin madde düzenlemesi Cumhuriyet Halk Partisinin önerisidir. Önce bunu tespit edelim.

İkincisi şudur: Sadece o maddenin kaldırılmış olması 12 Eylül darbesini gerçekleştirmiş olanların yargılanmasını sağlamaya yetmeyeceği düşüncesiyle Cumhuriyet Halk Partisi ilave bir madde önerisi yapmıştır, ilave madde önerisi Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarıyla reddedilmiştir.

İkinci olarak şunu da söyleyeyim: Evet, birkaç gün sonra Türkiye'nin IMF'ye olan borcu sona erecek, AKP Hükûmeti 2005 yılında IMF'den aldığı 10 milyar dolar borcun son taksitini ödeyecek yani kendi aldığınız borcu sona erdirmiş olacaksınız. Bunun övünülecek bir yanı varsa övünün. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)