Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:25/04/2012


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Müsaade ederseniz, biz bunu hem SPK hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla görüşüp -çünkü hepsinin bir sebebi var- o sebepleri açık açık yazılı bir şekilde size daha sonra iletelim. Çünkü beraber çalışıldı, dikkatli çalışıldı, boşluk verilmeyecek ve amacına ulaşılacak şekilde bu önerge çalışıldı. Beraberce güzelce bir cevap hazırlasınlar tatmin edici...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Tamam, teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.