Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:25/04/2012


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan açıklamanıza teşekkür ediyorum ama tabii ki benim sorumun cevabı değil. Yani 2 Temmuz eğer doğru bir tarih idiyse bundan vazgeçmeyin. Şimdi neden bu önergeyle 15/6/2012 tarihi belirleniyor? Benim kastım şu: Halka açık diğer şirketlerin yani düzenlemenin hedefi olmayan şirketlerde bu düzenlemenin yaratacağı olumsuz etkiyi gidermek amacıyla siz "2 Temmuz tarihini öngördük." diyorsunuz. Ancak o tarih, bu düzenlemenin asıl hedefi olan o şeker şirketindeki kişilere, onların sahiplerine bir kolaylık sağlıyor, onları düze çıkarıyor, onlar için zamanında alınmış olan önlem ortadan kalkıyor yani açıkça o şirket kollanmış oluyor burada. Ben bu açıdan soruyorum, öbür açıdan değil. Eğer 2 Temmuz tarihi doğru idiyse, onu savundunuz şimdi, bunu değiştirmeyin. Şimdi bir önergeyle 15 Haziran tarihini getiriyorsunuz buraya, "Doğrusu bu." diyorsunuz. O zaman da, ben sizin yerinizde olsaydım 2 "Temmuz" yerine "30 Haziran" derdim. Yani en fazla 6762 sayılı Kanun'un yürürlükte kalacağı son gün olabilir bu konuda verilecek olan sürenin sınırı, son gündür. Siz son gününü on beş gün öncesine aldınız şimdi. Doğru ama neden o zaman 2 Temmuzu öngördünüz? Burada bir samimi açıklama bekliyorum. Hakikaten yanılmış da olabilirim. Kimseyi itham etme düşüncem yok ama benim ilk algıladığım budur. "2 Temmuz" tarihi buraya yazılmak suretiyle bir şey sağlanıyor birilerine.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.