Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:25/04/2012


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Ben müsaadenizle başlayayım, belki eksik kalırsa Komisyon Başkanımız tamamlasın.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, aslında komisyonda bu konu enine boyuna çok konuşuldu, tartışıldı ve komisyon üyesi arkadaşlarımız da, tabii, detayları daha iyi biliyorlar.

Şimdi, Sayın Bakanımızın kendi yetkisini kullanarak 2 Temmuza kadar uzatması, herhangi bir problem ihtimaline karşı, özellikle, halka açık olan ve her gün hisse senedi piyasada işlem gören şirketlerde bir komplikasyona sebep olmasın diye, bir bakıma işi garantiye almak için yapmış olduğu bir düzenlemeydi. Ancak biz bununla hem onu sağlıyoruz hem halka açık şirketler açısından sorunu önlemiş oluyoruz hem de asıl hedeflediğimiz yani asıl problem olan bu imtiyaz hisselerinin problem çıkardığı ya da haksızlıklara sebep olduğu şirketlerle, kooperatiflerle, kuruluşlarla ilgili sorunu da bu şekilde daha kalıcı bir şekilde çözmüş oluyoruz. Çünkü Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımızın yetkisi sadece o sürenin uzatılmasından ibaret bir yetkiydi, onu kullandı halka açık şirketler açısından bir komplikasyon olmasın diye ama şimdi komisyonumuzun ve Genel Kurulumuzun yetkisiyle daha köklü, daha kalıcı ve komple bir çözüm bulunmuş oluyor.

Belki Komisyon Başkanımızın da eklemek istediği bir şey?

Eklemek isterseniz buyurun.