Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:25/04/2012


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu çok açık, net bir konudur. Yani burada, açıkça birilerini kollama, kayırma gayreti vardır eski düzenlemede. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkarmış olduğu tebliğ ve kanun hükmünde kararnameyle bir tarih belirleniyor. Bu tarihle birileri haksız, hukuksuz bir şekilde korunmak isteniyor. Tepkiler üzerine şimdi bundan vazgeçiliyor, doğru bir yere geliniyor.

Merak ediyorum hakikaten, o kararname neden çıkmıştır, neden burada, Komisyon metninde 2 Temmuz tarihi öngörülmüştür? 2 Temmuzda bu kanun, değişiklik yapılan 6762 sayılı Kanun yürürlükte değil. Yani 2/7/2012 tarihi bile işlerlik kazanmayacak çünkü 6762 sayılı Kanun'un tümü 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kalkacak olan bir kanunun herhangi bir maddesinde isterseniz "2030 yılı" deyin, önemli değil. Kanunun tümünü 1 Temmuz tarihinde yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırıyor. O hâlde niyet nedir? Bu eğer doğru bir düzenleme idiyse bundan neden vazgeçiyorsunuz? Yok, yanlışsa bu yanlışlığa kimler, nasıl alet olmuştur; açıklama istiyoruz.

Bu gayet açık, nettir. Bu, Sayın Bakanın sorumluluk alanında olmayabilir ama Sayın Bakanın Hükûmet adına vereceği bir cevap olmalıdır burada.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.