Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:25/04/2012


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Son derece önemli bir maddeyi görüşüyoruz. Şunu sormak istiyorum: Bu maddenin komisyondan geçen metnine göre, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 401'inci maddesindeki "bir yıl içinde" ibaresi "2/7/2012 tarihine kadar" olarak değiştiriliyor. Oysa 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kalkacak. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kalkacak olan bir kanunun hangi maddesinde değişiklik yapılmış olursa olsun, bu değişiklik 1 Temmuz sonrasındaki bir tarihi bile kapsamış olsa bu Kanun 1 Temmuzda yürürlükten kalkacağına göre bir hüküm ifade etmeyecektir. Komisyon metnindeki "2 Temmuz" tarihinin sebebi hikmeti nedir acaba? Ve neden şimdi bundan vazgeçiliyor? Daha doğrusu, vazgeçilmekle doğru bir işlem yapılıyor ama bu kadar büyük yanlış göz göre göre neden yapılmıştır? Bunun amacı nedir? Bu düzenlemeyi yapan arkadaşlara aracılığınızla soruyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.