Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:07/05/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim tarihimizde, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihinde, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerine kadar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, onun Başbakanlığına kadar hiçbir cumhuriyet hükûmeti döneminde hiçbir başbakan, hangi inşaatın kaç kat olacağına karar vermemiştir. Hiçbir başbakan, Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya minarelerinin arasına dikilecek olan gökdelenin kaç kat olacağına karışmamıştır. Hiçbir başbakan, o camileri, o olağanüstü görüntüyü ranta feda etmemiştir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Üçüncü köprünün yeri?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiçbir başbakan, Doğu Anadolu'da, Kars'ta veya bir başka ilde dikilen bir heykele karışma cesaretini kendinde görmemiştir. Hiçbir başbakan, Taksim'de Topçu Kışlası yerine alışveriş merkezi yapma cesaretini gösterememiştir. Sizin on bir yıllık tarihiniz, bir kirlilik tarihidir. Siz şimdi iki yıl Taksim'i 1 Mayıs gösterilerine açtınız?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Uçuk çıktı, uçuk çıktı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?sonra bundan rahatsız oldunuz çünkü sizin kültürünüzde demokrasi yok, özgürlükler yok. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre, aynı zamanda mekân belirleme hakkını da o hakkı talep eden, o hakkın sahibi olan kişilere vermektedir. 1 Mayısın tarihsel önemi ve Taksim Meydanının 1 Mayıs 1977'de bir katliama sahne olmuş olması, göstericilere 1 Mayısı Taksim'de kutlama hakkını vermektedir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bunu söylüyor. Siz uluslararası hukuka aykırı hareket ediyorsunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?çünkü siz özgürlükten yana bir hükûmet anlayışına sahip değilsiniz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)