Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:113
Tarih:30/05/2012


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Bakan; bildiğiniz üzere Türkiye'de kara yoluyla toplu taşımacılık sektöründe ve eşya taşımacılık sektöründe yatırım teşviki yoktur ve bu sektörde sektörümüzün en önemli teşvik enstrümanı leasing idi. Ancak kara yolu toplu taşımacılığında satışların yüzde 20'si leasing ile gerçekleşirken KDV oranı yüzde 1 idi, daha sonra yüzde 8 oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığında yüzde 1 olduğunu duyuyoruz. Piyasada çok uluslu şirketlere ve onların egemenliklerine yenik düşen kara yolu toplu taşımacılığındaki bu şirketlere yatırım teşviki babında sektörün teşvik enstrümanı leasing'i tekrar gündeme getirebilir misiniz KDV anlamında?