Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ'IN PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:26/10/2011


BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ'IN PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim burada ifade ettiğimiz husus şudur: Terör gibi önemli bir konuyu görüşüyoruz. Dokuz yıldır da terör Türkiye'de azalmadı, tam tersine tırmanma eğilimine girdi. Böylesi bir önemli oturumda Sayın Başbakanın burada olmasını istemek kadar doğal bir talep yoktur. Sayın Başbakan Yardımcısının buna cevap vermek yerine, bunun makul bir açıklamasını yapmak yerine farklı bir şey yapmasını yadırgıyorum. Barzani'yle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir röportaj gibi saçma sapan bir şeyden söz ediyor. Sayın Bakan, biraz sonra kapalı oturuma geçeceğiz, gelin burada görüşlerinizi açıklayın.

Ancak ben bir şey okuyacağım size: Tarih 7/12/2009, Tokat Reşadiye'de 7 askerimizin ölümüyle sonuçlanan PKK saldırısı. Sayın Başbakanın demecinden bir cümleyi okuyorum: "Tabii ki bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenler, planlayanlar, bunun taşeronluğunu ve tetikçiliğini üstlenenler bunun bedelini de ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Tekrar söylüyorum, bu saldırının önünde, arkasında kim varsa hepsi bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." Anadolu Ajansı metni. Tarih 7 Aralık 2009. Bu metnin Anadolu Ajansına geçtiği günlerde Sayın Başbakan özel temsilcisi aracılığıyla Oslo'da PKK'yla görüşmeye oturmuştur. Onun için Sayın Başbakan bugün burada yoktur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)