Konu:DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN İLE HÜSEYİN İNAN'IN İDAM EDİLMESİNİN YIL DÖNÜMÜ HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:07/05/2013


DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN İLE HÜSEYİN İNAN'IN İDAM EDİLMESİNİN YIL DÖNÜMÜ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, mayıs ayı yurtseverler için bir yas ayıdır. Bundan kırk bir yıl önce Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın haksız olarak katledildikleri yılın kırk birinci yılını matemle andık; onları saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Deniz Baba'nın idam sehpasında söyledikleri bizim için şiardır, "Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın tam bağımsız Türkiye." bizim için şiardır. Ben bu vesileyle Sinan Cemgil, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan, Alpaslan Özdoğan gibi halkı için ölen devrim şehitlerini de saygıyla anıyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)