Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:61
Tarih:03/02/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, Sayın Canikli burada yapmış olduğu konuşmada doğru bilgiler vermedi. Benim yerimden yaptığım müdahaleler sırasında, "Evet, öyle söylemeyelim, o zaman şöyle söyleyelim." diyerek, doğruyu söylemediğini kendisi de ifade etti ama yine de açıklıkla konuşmadı.

Sayın Canikli, Sayın Oktay Vural -yanlış hatırlamıyorsam- ve Sayın Hasip Kaplan ve ben Akif Hamzaçebi, bu hafta pazartesi günü görüştük. Geçen hafta da yine benim olmadığım bir şekilde, Sayın Muharrem İnce'nin katılımıyla yine 4 grup başkan vekilinin görüşmesi söz konusu.

Benim pazartesi günkü görüşmede söylediğim şudur: "Muhalefetin söz hakkını kısıtlayan bu teklife destek vermemiz, bu teklifin herhangi bir yerinde bir uzlaşma aramamız söz konusu değildir." Yani beş dakika?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Onu söyledim, herkes burada? Aynı şeyi söyledim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama bakın, o zaman açık söyleyin.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ya, çok net olarak söyledim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama söylemediniz. Ben Akif Hamzaçebi olarak öyle bir şeye "Evet." demedim, yani "Öyle olmasın da arayı bulalım." şeklinde bir yaklaşımım da olmadı.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Söylediğim şu: "Yapılan konuşmalar, ortaya çıkan kanaat?" dedim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ne dedim ben size: "Grup önerilerine ilişkin olarak siyasi partilerin konuşma süreleri kısıtlanamaz."

Ne dedim: "Komisyonlarda milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının önerge verme hakkı kısıtlanamaz."

"Meclis Başkanına usul hakkında tartışma konusunda sınırsız takdir hakkı yetkisi veren düzenleme olamaz."

Çoğaltabilirim bunları; bunları çoğaltabilirim, bunlara "Hayır." demişim ama ben sizden bunların dışında?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ben size nelere karşı çıktığınızı söyledim ama ortaya çıkan?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Söylemediniz, o netlikte söylemediniz.

Sizden şunu beklerdim? Sayın Meclis Başkanının Başkanlığında bugün 2 kez toplandık. Sayın Meclis Başkanı bir uzlaşma ortamı yaratmak istedi. Siz de arkada bir söz verdiniz, "Evet, biz bunu uzlaşarak getireceğiz." dediniz. Bu cümleyi söylemenizi beklerdim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Uzlaşma için gerekli gayreti göstereceğiz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)