Konu:İŞ KAZALARINDA HAYATLARINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN AİLELERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:61
Tarih:03/02/2012


İŞ KAZALARINDA HAYATLARINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN AİLELERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Geçen yıl 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Ankara-OSTİM'de iki ayrı iş yerinde meydana gelen patlama ve yangınlarda toplam 19 çalışanımız hayatını kaybetmiştir. O tarihten bu yana tam bir yıl geçmiştir. Türkiye'de iş yeri kazaları olarak değerlendirdiğimiz bu tip olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı binlerle, on binlerle ölçülebilecek bir seviyededir ama maalesef bu konuda bir iyileşme sağlanabilmiş değildir. Buradan, bu vatandaşlarımızın ve diğer iş kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin sorunlarının ne olduğunu sormak istiyorum ve yine bu konuda ilgili bakanlığın hangi önlemleri aldığını öğrenmek istiyorum. İlgili sayın bakan bir açıklama yaparsa mutlu olurum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.