Konu:ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:18/04/2012


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının bu son maddesi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini bir kez daha derli toplu bir şekilde sizlere sunmak amacıyla kürsüye çıktım.

Tasarının tümüne ilişkin konuşmamda bir şeyi ifade etmiştim. Bu 2/B arazilerine ilişkin mülkiyet sorununun çözülmesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak arzu ettiğimizi belirtmiştim. Hükûmetin getirmiş olduğu tasarı bizim beklentilerimizi karşılamamış olsa dahi kendi düşüncelerimizi, kendi projemizi bu tasarının önüne koymayacağımızı, bu şekliyle dahi biz bu tasarıya destek vereceğimizi ifade ettim.

(AK PARTİ sıralarından "ama" sesi)

Hayır, "ama" diye bir şey söylemeyeceğim.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 170'inci maddesinde bir değişiklik yapılması zorunludur. Anayasa'nın 170'inci maddesi, 31/12/1981 tarihi itibarıyla orman özelliğini kaybetmiş olması nedeniyle orman sınırı dışına çıkarılmış olan yerlerin ancak ve ancak orman köylüsüne tahsis edilebileceğini ve onların yararlanması amacıyla kullanılabileceğini düzenliyor yani satışa izin vermiyor. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız diyor ki: "Ben, Anayasa'nın o hükmünü öyle anlamıyorum, bir engel yok." Önemli olan, Sayın Bakanın nasıl anladığı değil, benim nasıl anladığım değil, sizin nasıl anladığınız değil; önemli olan, bu maddeyi Anayasa Mahkemesi nasıl yorumluyor. Bugüne kadar açılmış olan davalarda, bu maddenin satışa izin vermemesi nedeniyle, Anayasa Mahkemesi, eski hükûmetlerin yapmış olduğu satışa ilişkin bütün düzenlemeleri iptal etmiştir. Dolayısıyla, bu kanunun sıhhati açısından, buradan geçmiş olabilir bu kanun, bu gece geçecektir ama sonrasında Anayasa'nın 170'inci maddesinde bir değişiklik şarttır. Bunu uzlaşmayla yapabileceğimizi ifade etmiştim, bir kez daha ifade ediyorum. Gelin, önümüzdeki hafta, bir uzlaşmayla, bir küçük değişikliği Anayasa'nın 170'inci maddesine koyalım. Birinci ifade edeceğim konu budur.

EROL KAYA (İstanbul) - Anayasa Mahkemesi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Milletvekili, istiyorsanız daha sonra gelin, size bunları söyleyeyim. Bakın, bunu yasanın önüne engel olarak koymayacağımızı ifade ettim.

İkinci konu, Anayasa Mahkemesine bunu götürme gibi bir düşüncemiz yok. Mademki Sayın Milletvekili buradan bir söz söyledi. Sonuçta, düşündüğümüz gibi olmasa dahi bir çözüm üretiyorsa buna engel olmuyoruz. Anayasa Mahkemesine götürme şeklinde bir düşüncemiz de kesinlikle yoktur; onu da ifade ediyorum.

Bakın, tasarıya ne kadar iyi niyetle yaklaştığımızı söylüyorum ama siz, vatandaşın sorunundan uzaklaştınız. Bunu, alanda görev yapmış olan, 2/B arazilerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen bilen milletvekili arkadaşlarımız gayet iyi biliyor. Bunun onların da içine sindiği kanaatinde değilim. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde siz bu yasada değişiklikler getireceksiniz buraya. İnşallah yanılırım, yanılmayı arzu ederim ama yanılacağımı sanmıyorum. Siz buraya bu yasada değişiklik yapmak üzere çeşitli kanun tasarıları ve teklifleri getireceksiniz. İnşallah, bizim dediğimiz noktaya geç de olsa gelmiş olursunuz.

Orman köylüsünü destekleme adına hiçbir şey yoktur burada. Orman Köylüsünün Desteklenmesi Hakkındaki Kanun'u yürürlükten kaldırıyorsunuz ama 7 milyon orman köylüsü için bir cümlelik, bir kelimelik destek düzenlemesi burada yoktur. Yazıktır, yazıktır; 7 milyon orman köylüsünü bir kenara koyuyorsunuz.

Sultanbeyli örneğini verdim, Sultanbeyli bir semboldür. Sancaktepe'si vardır, Beykoz'u vardır, Anadolu'su vardır, İzmir'i vardır, Ümraniye'si vardır, Üsküdar'ı vardır, Avrupa yakası vardır; Türkiye'nin 68 ili var, bakın. Bütün bunlara rağmen, düşündüklerimiz olmamasına rağmen, bu tasarıya engel olucu bir çalışma yapmadık burada, destek verdik, iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaptık. Yine de engelleme yönünde hiçbir çalışmamız olmadı, olmayacaktır ama bu, tasarının iyi olduğu anlamına gelmeyecektir. Lütfen, buradan bir ders çıkarın bu akşam. Bu tasarı üzerinde oturup düşünün, seçim bölgelerinize gittiğinizde vatandaşlarla konuşun, "Doğru mu yaptık?" diye onlara sorun; alacağınız cevabı burada konuşalım.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Tasarı, eksikliklerine karşın hayırlı olsun diyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.