Konu:ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:18/04/2012


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 198 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Önergemiz şu: Aslında, bu kanunun altında çok rant var, çok şaibe var. İşte, birtakım önergeler veriliyor bu saatte, kanunlar komisyonlara geliyor. Ama öteden beri iktidar partisinin, özellikle grup başkan vekilleri, burada çok böyle rant kapısını açan, suistimale elverişli hükümler taşıyan, son anlarda korsan önergeler verirler. Bu önergeleri zaten divan kâtibi de ağzında yuvarlar, böyle geçer. Biz de bilmiyoruz burada ne geldiğini. Onun için, diyoruz ki, yani burada verilen önergelerin bir kısmında tabii iktidar partisi mensupları ve kendilerine yakın kişilere bu devlet malının daha rahat transfer edilmesini sağlayacak hükümler getiriyorlar. Ben daha önce de burada konuştum, dedim ki: "Bir hüküm getirelim -yani siz verin bir önergeyi- bu 2/B arazilerini politikacılar almasın, milletvekilleri almasın." Çünkü buradaki amaç hakikaten orman köylüsüne, fakir fukaraya öteden beri kullandığı araziyi  vermekse, o zaman o paralelde ve o şekilde bir kanun çıkarmamız lazım. Ama eğer bunun amacı o değilse? Bizim gördüğümüz kadarıyla bunun amacı şu: Devletin, özellikle deniz kıyılarında, İstanbul'da, özellikle Sarıyer ve birçok sahillerde çok zengin 2/B arazisinden, hatta birçok geçmişte Unakıtan'ın da kapattığı söylendiği bir 50 dönümlük, 100 dönümlük arazilerden bahsedildi, Tayyip Bey'in çevresinin kapattığı birtakım büyük arazilerden bahsedildi. Bunun önüne geçmek için diyoruz ki şuraya bir hüküm ilave edelim. Diyoruz ki bunları kim almışsa Orman Bakanlığı bunu İnternet sitesinde yayınlasın. O zaman kimse diyemez ki ya şunu bu aldı, bu bunu aldı. Biz de iddia olarak diyemeyiz ki? Hakikaten siz de dediniz ki "Orman köylüsü için bu kanunu çıkarıyoruz." siz de almamışsınız, dolayısıyla almadığınıza göre, biz doğrusunu söylemişiz. Ama bunun esası o değil.

Bakın, yani, işte KİT'lerin özelleştirmesinde görüyoruz. Devletin en kıymetli mallarını, mülklerini getirip kendi yandaşlarınıza bedava veriyorsunuz. İstanbul'da yapılan o imar değişikliklerinde ne suistimaller döndüğünü biliyoruz.

Burada Orman Bakanı sıfatıyla oturan kişiye sorduk. Eskiden bu toprak döküm sahaları orman idaresine aitti. Buradan büyük paralar alıyordu orman idaresi. Buradan aldığı paralar kanalıyla pekâlâ yeni yeni orman alanları ıslah ediliyordu. Niye durup dururken, sen buraya Bakan olarak geldikten sonra, bu toprak döküm sahalarını getirdin İstanbul Büyükşehir Belediyesine verdin ve Büyükşehir Belediyesinin o şubesinin de başına kendisine yakın, kendi soy ismini taşıyan birisini getirdin? Bunlara cevap verilmiyor. Doğru dürüst cevap verilmiyor. Devri iktidarınızda denetim kaldırıldı arkadaşlar. Ne yapılıyorsa herkesin yanına kâr kalıyor.

Şimdi, Söğütözü'nde 3.600 metrekarelik bir alan vardı. Bu eskiden orman idaresine ait bir alandı. Daha önce bunu başkası kullanıyordu ve orman idaresine ait olduğu tespit edilmişti fakat sonra AKP Genel Merkezi buraya kurulunca, sonra burası Ankara Belediyesince otopark alanı hâline getirildi. Orman idaresi de buna itiraz etmedi. Tabii soru soruyoruz. Sorulara da cevap verilmediğine göre oranın AKP tarafından bedava kullanıldığı söyleniyor ve bize de bu konuda ciddi bilgiler geldi. Kaç defa sorduk, bize cevap vermiyorlar. Böyle bir şey olur mu yani şimdi devletin orman arazisi eskiden başkası tarafından kullanılırken burası orman arazisidir diye iddiada bulunacaksınız, mahkeme karar verecek, sonradan bir süre sonra burayı park alanı ilan edeceksiniz, AKP Genel Merkezi oraya kurulduğu için orada bedava kullanacak. Bu devlet malını bu kadar çok seviyorsunuz. Yav yazık birader, yani burada birçok insanın hakkı var. Bu kadar devlet malını severek bunları ceplere doldurmanın da insanlara çok fazla hayır getirmeyeceğine inanmanız gerekir. Bunun için, eğer hakikaten dürüst bir kanun çıkardığınız iddiasındaysanız bu önergemizi kabul edin ve diyelim ki burada bu arazileri alanı da Orman Bakanlığı kendi İnternet sitesinde yayınlasın, burada görsün herkes; kaç lirayla alındı, kaç dönüm arazi alındı, kim aldı, Kamer Genç mi aldı, Tayyip Erdoğan mı aldı, Mustafa Elitaş mı aldı, bunları orada görsün herkes. Değil mi? Bundan niye çekiniyorsunuz? İşte şeffaflık budur, dürüstlük de budur. Yani ille? Ne ise şimdi bu saatte fazla ileri, başka şeyler söylemeyeyim de?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Eğer kabul edersiniz bana göre isabetli bir yol getirmiş oluruz.

Saygılar efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.