Konu:Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:18/04/2012


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı, başlangıcından bugüne kadar oldukça önemli değişikler geçirdi; iktidar partisi ve Hükûmet tutarlı bir politika izleyemedi, izlemedi. Satış bedeli olarak rayiç bedelin yüzde 70'i olarak öngörülmüş iken, Komisyonda yapılan görüşmeler sırasında rayiç bedelin yüzde 50'si olarak bir düzeltme yapıldı, Genel Kurulda bundan vazgeçildi, rayiç bedelin tekrar yüzde 70'i olarak bir satış bedeli öngörüldü. Yine beş yılda on eşit taksitte bedelin ödenmesi imkânı mevcut iken, belediye sınırları içerisindeki taşınmazlar için üç yılda altı eşit taksitte ödenmesi düzenlemesi getirildi. Yani Hükûmet, iktidar partisi komisyonda verdiği sözleri tutmamıştır. Bu, ayakları üstünde duramamaktır. Yani bu yakışmıyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir tasarıda "Bedeli indirdim." diyeceksiniz, sonra "Vazgeçtik, bedeli yükselttik." diyeceksiniz. Böyle bir şeyin kabulü mümkün değil.

İkinci olarak söyleyeceğim şu: Tasarı, 2/A arazileri, 2/B arazileri ve hazineye ait tarım arazilerinin satışını düzenliyor. Ancak öyle mahalleler, öyle ilçeler var ki orman arazileriyle 2/B arazileri iç içe girmiş durumda. Yani yapılaşma hem 2/B arazisinde olmuş hem orman arazisinde olmuş. Sultanbeyli ilçesi bunların çok güzel bir örneğidir. Örneğin, bu ilçemizdeki Hasanpaşa Mahallesi'nde iki yapı var, hem ormanlık alanda hem 2/B alanında yapı var. Mahalledeki sokağın bir tarafı hukuken orman sayılıyor, öbür tarafı 2/B sayılıyor. Şimdi, sokağın bir tarafını çözerken öbür tarafını çözmemek olmaz.

Bu önergemiz, 31/12/1981 tarihi itibarıyla orman vasfını kaybetmiş olması nedeniyle şu veya bu şekilde orman sınırı dışına çıkarılmamış olan bu tip arazilerdeki yapılaşmanın mülkiyet sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu kadar samimi bir önergedir ama inanıyorum ki Sayın Bakan buna "Hayır." diyecektir, iktidar partisi de "Hayır." diyecektir. Neden? Çünkü halkın yararına bir önergedir, sahada tespit edilmiş olan bir sorunu çözmeye yönelik olan bir önergedir. Sizin sahayla hiçbir ilginiz yok kusura bakmayın.

Biz, İstanbul'da, 2/B projesini Beykoz'da, Sultanbeyli'de, oralarda açıkladığımız zaman, Sayın Başbakan Beykoz'da bir hastanenin açılışından hareketle Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli'den geçti, bütün buralarda halka hitap etti. Biz dedik ki: "Emlak vergi değerinden vatandaşımıza verelim." Sayın Başbakan dedi ki: "Benim vatandaşım hanımının kolundaki bileziği satar, bunu alır." Şimdi, bu tasarı ona dönüşmüştür. Vatandaşımız hanımının kolundaki bileziği satacaktır ama gene de bunu almaya güç yetiremeyecektir.

Biz Sultanbeyli'de 2/B projesini açıklarken sizin 2/B afişleriniz Levent'te Bağdat Caddesi'ndeki billboardları süslüyordu. Siz, bu kadar gerçeklerden uzaksınız.

İşte, size meydan okuyorum: Hadi, bu önergeyi kabul edin, Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi'nin sorununu çözelim.

Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.