Konu:Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara Buluculuk Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:111
Tarih:24/05/2012


HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARA BULUCULUK KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Benimki sadece bir açıklama. Şehit cenazesinde bulunduğum için cevap veremedim.

Şimdi, burada çayın ciddi bir sorunu var, onu dile getirmeye çalıştım. Yani bu çayın Artvin menşeli veya Rize menşeli olması sorun değil. Sorun, çaydaki kota ve kontenjandan kaynaklanıyor. İnsanlar çaylarını sokaklara döküyorlar, caddelere döküyorlar, yollara döküyorlar. Bunu çarpıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer, çaya saygısızlık burada, Meclis kürsüsünde dökmek çaya saygısızlıksa, eğer o tip bir nitelendirme yaparsak şunu düşünmek lazım: 1 lira 22 kuruşa alınan çayı özel sektöre peşkeş çekip 65 kuruşa çayın satılması saygısızlık değil de eğer buysa bunu da yüce Meclisin takdirlerine bırakıyorum.

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.