Konu:ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN’İN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:02/02/2012


ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN’İN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ibretlik bir Adalet Bakanı izledim. Adalet Bakanı diyor ki: "Ben Adalet Bakanlığında oturuyorum ama adaletten sorumlu değilim, bana `Yargıya mı müdahale et.' demek istiyorsunuz." Sayın Bakan, 61'inci Hükûmet Programı'nda "Adalet mülkün temelidir." dediniz. Evet, adalet mülkün temelidir, "Hızlı olmayan, geciken adalet, adalet değildir." diyorsunuz. Bunun altında sizin imzanız yok mu? Peki, siz adaleti getirmekle yükümlü bir Bakanlığın başında değil misiniz?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Onu da sağlıyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, burada konuşan Sayın Adalet Bakanı "Ben adaletten sorumlu değilim." diyor. Yani "Ülkede enflasyon meydana gelirse enflasyonun sorumluluğu Merkez Bankasındadır, biz Hükûmet olarak sorumlu değiliz." diyen bir anlayış burada.

Sayın Bakan, siz Cumhuriyet Halk Partisini eleştireceğinize, oturup, Deniz Feneri davasında milletin karşısına çıkmaya bakın. Deniz Feneri davasında milletin karşısına çıkmaya yüzünüz yoktur. Yüz üç günde Deniz Feneri davasının sorumlularını, tutuklularını serbest bıraktınız. Yargı, hâkim karar verdi, dedi ki: "Yüz üç günde serbest bırakabilirim. Çünkü deliller toplanmıştır. Bu kişilerin delilleri karartma tehlikesi yoktur. Serbest bırakıyorum." Sayın Başbakan Yardımcısı da "Bu karar bu yönüyle örnek olmalı." dedi. Siz Sayın Başbakan Yardımcınızın söylediğinin tersini mi söylüyorsunuz? Yani "Bu karar, yüz üç günde tutukluları serbest bırakan bir anlayış, yani delilleri karartma endişesi olmayan bir anlayış örnek olmayacak." mı demek istiyorsunuz? "Silivri'deki hukuksuz yargılamalar devam edecek." mi demek istiyorsunuz? Siz, yargıyı emrine almış bir iktidarsınız, o iktidarın bakanısınız, onu konuştunuz burada.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.