Konu:ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ BEDİİ SÜHEYL BATUM’UN, İÇTÜZÜK’ÜN 60’INCI MADDESİNE GÖRE SÖZ İSTEMİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:02/02/2012


ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ BEDİİ SÜHEYL BATUM’UN, İÇTÜZÜK’ÜN 60’INCI MADDESİNE GÖRE SÖZ İSTEMİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, tekrar sizi nezakete davet ediyorum.

BAŞKAN - Ben de sizi nezakete davet ediyorum.

Lütfen? Lütfen? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir saniye? Bakın, size?  Bravo! Aferin! Aferin!

BAŞKAN - Lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sizi nezakete şu nedenle davet ediyorum: Bir hatibin, bir konuşmacının sözü kesilmez. Buna en başta riayet etmesi gereken sizsiniz; o Divanda oturan, bu oturumu yönetmekte olan kişidir. Bakın, bu ikincidir, ikinci oluyor. Sayın Kamer Genç'in önerisiyle, konuşmasıyla ilgili olarak ayağa kalktığımda, benim cümlelerimi yarıda kesip kendi düşüncelerinizi aktardınız. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz. Biraz önce yaptınız, şimdi mikrofonu açtıktan sonra, konuşmaya başladıktan sonra yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Bırakalım İç Tüzük kurallarını -tekrar söylüyorum- nezaketin gereğidir hatibin sözünü kesmemek.

Şimdi, siz, cümleleri, kusura bakmayın, yanlış yorumluyorsunuz, işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz. Ben ayağa kalktım, yoklama talebinde bulundum. Ben talepte bulunduktan sonra Sayın Batum söz istedi, 60'ıncı maddeye göre pek kısa bir sözü olduğunu anladım. Ben de Sayın Batum'a dedim ki: "Sayın Batum, oylamaya geçtik." Yani bunun anlamı, oylamadan sonra Sayın Batum'un söz talebini dikkate alın. Siz, hiçbir şey olmamış gibi oylamayı yaptınız, gündeme geçtiniz, okumaya başlıyorsunuz. Ben buradan size hitap ediyorum, elimi kaldırıyorum "Sayın Başkan." diyorum. Ama şu sıradan bir grup başkan vekili ayağa kalkıp "Sayın Başkan." deseydi, siz ona kulak verip ona söz verecektiniz. Başkanlık makamı?

BAŞKAN - Hayır, o sizin şahsi görüşünüz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade edin, bitireceğim cümlemi, cümlemi keserseniz tahammül sınırlarını aşmış olacaksınız, lütfen?

BAŞKAN - Size bir dakika süre verdim, geçti. Hâlâ bekliyorum bitirmenizi, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir saniye? Bir dakika konusu nereden geliyor Sayın Başkan? Nereden geliyor?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, bu sözü neye göre verdiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir saniye?

Bana bir dakika söz verdiğinizi söylemediniz, bu nereden geliyor?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, bu sözü İç Tüzük'ün hangi hükmüne göre verdiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani, biraz önce iktidar partisi grup başkan vekilinin dediği gibi "Muhalefetin sesini kısma zamanı gelmedi." anlayışının bir tezahürü mü, bir yansıması mı sizde bu?

Şimdi sizi İç Tüzük'e uymaya davet ediyorum, nezakete davet ediyorum, Sayın Batum'un söz hakkını verin.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.