Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:02/02/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Canikli buradaki konuşmasında, 2001 yılındaki İç Tüzük değişikliğine ilişkin olarak yapılan çalışmalarla ilgili doğru bilgi vermedi. 2001 yılında bir İç Tüzük değişikliği yapıldı.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İşte burada.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, ben de size şunları gösteriyorum Sayın Canikli.

Tutanakları açıp bakın; 2001 yılında yapılan İç Tüzük değişikliğinde, grup önerilerinin burada Genel Kurulda görüşülebilmesi için, o öneri içeriğinin görüşülebilmesi için Genel Kurulun beşte 3 çoğunluğunun kabul etmesi gerekmektedir. Yani Genel Kurulun beşte 3 çoğunlukla kabul ettiği temel yasa önerileri Genel Kurulda görüşülebilir. Bir uzlaşmayı gözetmiştir; doğru, yanlış, o dönemin iktidarı Mecliste uzlaşmayı gözeten bir anlayışı sergilemiştir. Bu anlayışa rağmen, beşte 3 oranındaki oyu arayan anlayışa rağmen bugün sizin sıralarınızda oturan bir arkadaşınız, bir önemli hukukçumuz, bir komisyon başkanımız bunu yerden yere vurmuştur, "Bu önerinin arkasındaki akıl, akıl değildir." demiştir, "Bu akıl demokrasiye inanmayan bir akıldır." demiştir, "Bu akıl sağduyuya inanmayan bir akıl." demiştir, "Bu öneri egoist bir öneridir." demiştir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bunun için söylüyor.

ATİLLA KART (Konya) - O günkü anlayış için söylüyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -  Bakın, Meclise uzlaşma yakışır. Biz uzlaşmanın güzel örneklerini verdik. Geçen yıl -dün söyledim bunu- 11-14 Ocak tarihleri arasında Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu'nun da aralarında olduğu toplam beş kanunu, 2.698 maddeden oluşan beş kanunu dört günde kabul ettik. Bu güzel bir örnek değil mi? Niye bu yolu denemiyorsunuz?

22'nci Dönemde de uzlaşmanın örneklerini vermişizdir. Bakın, siz "Meclis çalışamıyor." diyorsunuz, 22'nci Dönemde Parlamento 914 kanun çıkarmış, 23'üncü Dönemde 548 kanun çıkarmış, bugüne kadar hangi kanunu getirdiniz de burada engellendi? Çalışmıyorsunuz, çalışmanız yok; Çek Kanunu geldi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu geldi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İktidar çalışmıyor, iktidar tembel, iktidar sadece muhalefetin sesine tahammül edemiyor, onun için de İç Tüzük'ü değiştirmek istiyor.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Bırak sesini, varlığına tahammül edemiyor, varlığına.

BAŞKAN - Teşekkürler.