Konu:Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:110
Tarih:23/05/2012


ULUSLARARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU REFORMUNA İLİŞKİN OLARAK YAPILMASI TEKLİF EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, demin çayla ilgili soruma verdiğiniz cevabın çok inandırıcı olmadığını düşünüyorum, şöyle ki: Günlük 7 bin ton yaş çay kapasitesinin bugün Doğu Karadeniz'de 4 bin-4.500 ton civarında uygulandığını düşünüyoruz. Eğer dediğiniz rakamlar, kontenjan uygulamasıyla ilgili sorun olmasa, en azından günlük 10 bin ton civarında ÇAYKUR'un çay işletmesi gerekir diye düşünüyoruz. O nedenle, kontenjan uygulaması nedeniyle üreticinin büyük mağduriyeti söz konusu. ÇAYKUR çayı almadığı için, sizin ilan etmiş olduğunuz taban fiyatının yarısına düşen miktarlarda, neredeyse 65 kuruşa düşen miktarlarda çay üreticisi özel sektöre çayını vermekte ve bu nedenle büyük mağduriyet içerisinde yol almakta, onun da parasını bir yıl sonra, nakit olarak değil, bir bölümünü kuru çay, bir bölümünü zeytin olarak almaktadır. Bu nedenle bir mağduriyet söz konusudur. Bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.