Konu:İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Önerisinin “üzerinde” Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 61’inci Maddesine Göre Söz Talebine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:02/02/2012


İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL’IN, CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU ÖNERİSİNİN “ÜZERİNDE” TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞܒNÜN 61’İNCİ MADDESİNE GÖRE SÖZ TALEBİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz ben de yerimden söyleyeyim: Açıklamalardan maddeye uygun bir açıklama gelmedi. Bu maddede milletvekili konuşacak, hükûmet konuşacak ve komisyon konuşacak. Yine maddenin bir fırkasında da diyor ki: "Son söz milletvekilinindir."

BAŞKAN - Tabii.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, burada o üzerindeki konuşma, iki milletvekili, biri lehte konuştu, biri aleyhte konuştu, sonra hükûmet ve komisyon söz aldı, o zaman üçüncü milletvekiline söz hakkı doğuyor. O, üzerindeki söz hakkıdır. Dolayısıyla, o üzerindeki söz hakkı oradan doğuyor. Onun için, bu maddenin yorumu budur. Bir tek birinci fıkraya göre değil, komisyon ve hükûmet konuştuğu zaman da "son söz milletvekilinindir" kaidesi gereği, son sözü alan milletvekili üzerinde konuşmuş oluyor efendim.

BAŞKAN - Haklısınız Sayın Genç, genel hükümlerde de söyledikleriniz doğru.