Konu:Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:110
Tarih:23/05/2012


ULUSLARARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU REFORMUNA İLİŞKİN OLARAK YAPILMASI TEKLİF EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, çayla ilgili Karadeniz'de çok ciddi bir problem var. Çay üreticilerine uygulanan kota ve kontenjan nedeniyle günlük 10 kilogramlık bir sınır uygulanmaktadır. Bu nedenle bugün Rize'de çay üreticileri ana yolu, Karadeniz sahil yolunu kapattılar, sahil yoluna çay döktüler. Bu nedenle çok ciddi bir infial oluşmuştur Karadeniz Bölgesi'nde. Bu infialin giderilmesi için herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Kontenjanı kaldırmayla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Bu kontenjan uygulaması üreticileri ileri derecede mağdur etmiştir, bu mağduriyeti gidermeyle ilgili Bakanlık olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.